Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har to lister med 800 og 600 pasienter ved Vikersund legekontor. Hjemlene er frikjøpt og driftes av Modum kommune som en § 8.2-avtale. 

Har du norsk legeautorisasjon med gjennomført LIS1-tjeneste er du hjertelig velkommen til å søke!

Du vil komme til en flott kommune med engasjerte innbyggere, et behagelig prisnivå, et blomstrende kulturliv og innbydende natur med fjell, skog og Tyrifjorden i nærområdet. Det er kort vei til Hønefoss, Drammen og Oslo. Ringerike sykehus er lokalsykehus.

Modum kommune - YouTube 

Stillingene kan søkes av spesialister i allmennmedisin eller være ALIS-stillinger, drevet som selvstendig næringsdrift. Vi har dyktige veiledere og søker årlig ALIS tilskudd. Hjemlene inngår i avtale med kommunen om drift jfr Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene ASA 4310, § 8-2. Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen. Det er pliktig deltakelse i interkommunal legevakt i moderne nye lokaler i tilknytning til Ringerike sykehus, Hønefoss. Det er lav vaktbelastning og stor fleksibilitet. Hjemlene kan bli tilknyttet kommunale oppgaver med inntil 7,5 timer per uke, men pt er ingen tilpliktede offentlige legeoppgaver. 

Dersom interessante kandidater melder seg, vil vi skrive avtale fortløpende, uavhengig av søknadsfrist.


Kvalifikasjoner
- Norsk legeautorisasjon
- Du bør ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Annet
- Tilfredsstillende politiattest må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk
- Krav om førerkort

Personlige egenskaper
- Personlig egnethet som fastlege og kollega vektlegges
- Det er viktig at du har gode kommunikasjonsevner
- Kvinner oppfordres spesielt til å søke

Vi tilbyr
- Hyggelige lokaler i et svært moderne og veldrevet Vikersund legekontor, nå bygget ut til å være et 3-legekontor
- Kontorer utstyrt med moderne laboratorium, EKG, spirometri, 24-timers BT-måling og utstyr for småkirurgi og gynekologi. Journalsystem: Pridok.
- Svært dyktige og humørfylte legesekretærer
- Et helt spesielt godt arbeidsmiljø med høy trivsel og godt omdømme
- Vi dekker inntil to tverrfaglig samhandlingsmøter med kommunal omsorgstjeneste, lokalsykehus og med NAV per år
- Dekning av ekstra kostnader til utdanning som kursdager, veiledningsaktiviteter og praksiskompensasjon ved fravær relatert til dette som ikke dekkes av fond II Dnlf.
- Faglig utvikling med dyktige veiledere - vi søker årlig ALIS-tilskudd.

Søknad
Søknader vil bli behandlet fortløpende. Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Søkere som ikke oppgir begrunnelse blir ikke vurdert for konfidensiell behandling, og vil bli oppført på offentlig søkerliste. Modum kommune praktiserer mer-offentlighet, og det skal derfor tungtveiende grunner til for at vi kan unnta søkere til stillinger i kommunen fra offentlighet. Dersom begrunnelsen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Modum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Olav Fischer
Tittel: Fastlege Vikersund legekontor
Telefon: +47 90891920
Navn: Pål Steiran
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 40808991
E-post: pal.steiran@modum.kommune.no
Arbeidssted
Vikersund legekontor
Rådyrveien 2
3370 VIKERSUND
Søk på stillingen