Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du bli vår nye kollega i Moss? En av vår mest erfarne fastlege skal flytte og det er 

Ledig fastlegehjemmel ved Ekholt legekontor i Moss omgående senest fom 1.3.2024
 
Om fastlegehjemmelen
Moss kommune søker etter en selvstendig næringsdrivende fastlege til Ekholt legekontor.
Listelengden er 1450, men kan vurderes delt dersom det er flere kandidater.
 
Ekholt legekontor er et veldrevet kontor med tre fastleger hvor alle er spesialister i allmennmedisin. Kontoret ligger  på Bredsand i gamle Rygge med kort vei til E6 med god tilgang til parkering.
 
Kontoret er velutstyrt, inkludert, EKG, spirometri, utstyr til gynekologi og småkirurgi. Vi har Pridoc journalsystem og Payex betalingssystem.  Flinke, stabile medarbeidere og meget godt kollegialt miljø. Legekontoret har fokus på å ha et godt arbeidsmiljø for alle der trivsel er i fokus, dette gjelder ikke minst for pasientene.
 
Den som tilsettes må akseptere legekontorets internavtale og selskapsavtale.
 
Fastlegene deltar i felles legevakt for mosseregionen, lokalisert i Moss. Fastleger kan tilpliktes kommunal bistilling, men dette er i dag ikke aktuelt. 
 
Hva kan Moss kommune tilby deg som vil bli fastlege?
Moss kommune tilbyr deg etableringstilskudd på kr. 300 000, mot en bindingstid på 3 år.

Dette kommer i tillegg til ALIS-tilskudd på inntil kr. 300 000 per år inntil 5 år (for ikke-spesialister).  Tilskuddet skal legge til rette for spesialisering i allmennmedisin, ved å dekke utgifter til nødvendige kurs, veiledning og kompensasjon for fravær i praksis til utdanningen og studiedager.
 
Kvalifikasjoner 
Søker må være spesialist i allmennmedisin eller under slik spesialisering og bør ha erfaring fra allmennpraksis.
Krav om godkjent turnus/LIS1-tjeneste eller tilsvarende med rett til trygderefusjon. Personlig egnethet, samarbeidsevner og gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig vil tillegges stor vekt. 
 
Søke på fastlegehjemmelen
Søkerlisten er offentlig. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 
 
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges før avtaleinngåelse.
 
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.
 
Søknadsfrist: 10.11.2023
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Moss kommune
Kontaktpersoner
Navn: John Ødegård
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 69248000
E-post: john.odegard@moss.kommune.no
Navn: Geir Alexandersen
Tittel: Spesialist i allmennmedisin
Telefon: 970 28 680
E-post: geir.alexandersen@live.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ekholt Legekontor
Tørkoppveien 10
1570 DILLING
Søk på stillingen