Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
I Larvik kommune har vi tre ledige fastlegehjemler ved tre veldrevne kontor.

Få balanse i hverdagen – bli fastlege i Larvik!  
Larvik kommune tilbyr nemlig svært gode betingelser for fastleger. 

Larviksmodellen for fastlegeordningen innebærer blant annet at basistilskuddet til fastleger øker, i tillegg til at vi gir tilskudd til nye fastleger som vil etablere seg i Larvik med egne pasienter.

Kommunen samarbeider med flere unge og engasjerte leger om å bygge opp et godt faglig miljø med blant annet fagdager, ukentlig undervisning, som også kan følges digitalt, og hospitering. 

Det er mulig å ta et komplett ALIS-forløp i kommunen vår. Vi har helsehuset som tilfredsstiller kravene til seks måneder institusjonshelsetjeneste i ALIS-forløpet. Er du ALIS får du god oppfølging av vår ALIS-koordinator ..

Bli kjent med noen av fastlegene våre, Johanne og Eva!

Økonomisk støtte og fordeler
Larviksmodellen for fastlegeordningen:     
 • Vi subsidierer basistilskudd med 390 kroner per innbygger på lister opp til 1000 pasienter (dette tilsvarer nesten 60 % økning av tidligere basistilskudd)
 • Vi gir praksiskompensasjon på 100 % (10 488 kroner per dag) til etterutdanning for spesialister som er i kommunen med inntil 10 dager i året.
 • Praksiskompensasjon på 60 % (6293 kroner per dag) ved fravær på grunn av sykt barn inntil 10 dager i året
 • Vi tilstreber frivillig legevakt for fastlegene
 • Vi gir nye fastleger et etableringstilskudd ved kjøp av hjemmel på 150 000  kroner for 0-hjemmel, og 300 000 kroner for eksisterende hjemmel
 • For å redusere pasientlister kan det etableres 0-legelister
Det er ledige hjemler ved tre kontorer. Klikk på lenken under for å lese mer om dem.

Nanset legekontor AS - 1 ledighjemmel
Sentrum legekontor 1 legehjemmel
Stavern legekontor ANS - 1 ledig hjemmel

Ved Sentrum legekontor og Stavern legekontor ANS er det mulig for to leger å dele en hjemmel, 50/50, hvor du kan jobbe annenhver uke. Hvis du er interessert i å dele en hjemmel må du opplyse om dette i søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • Følge opp pasienter
 • Alle oppgaver som følger av lov, forskrifter og avtaleverk
 • Internt samarbeid i henhold til kontorets avtaler og drift
Kvalifikasjoner
 • Krav om gyldige legeautorisasjoner
 • Du har gjennomført turnustjeneste
 • Du er spesialist i allmennmedisin eller villig til å starte på denne spesialiseringen
 • Du er god til å formulere deg muntlig og skriftlig på norsk
Personlige egenskaper
 • Du er god til å samarbeide
 • Du er god til å kommunisere med kollegaer og pasienter
Vi tilbyr
 • Et dynamisk og fremoverlent arbeidsmiljø
 • Godt samarbeid med etablerte samarbeidsfora
 • Moderne lokaler og ryddige arbeidsforhold
 • Gunstige betingelser for etterutdanning/videreutdanning/ALIS
Viktig å vite før du søker

Å bidra til å løse viktige samfunnsoppdrag er en del av jobben som fastlege i Larvik kommune. Du har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. 

Som fastlege i kommunen disponerer du en hjemmel på vilkår, rettigheter og plikter som følger avtaler, reglementer og lover. Privatrettslige avtaler gjør du med det aktuelle legekontoret og nåværende hjemmelshaver.

Mangfold er en styrke
Larvik kommune ser mangfold som en styrke. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Kan bli ført opp på offentlig søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.

Slik søker du
Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

Politiattest
Før du begynner i stillingen må du vise frem politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Helse og mestring
Kontaktpersoner
Navn: Einar Walaker
Tittel: Kommuneoverlege for kliniske tjenester
Telefon: 922 87 720
E-post: einar.magne.walaker@larvik.kommune.no
Navn: Guro Winsvold
Tittel: Kommunalsjef helse og mestring
Telefon: 902 28 770
E-post: guro.winsvold@larvik.kommune.no-post:
Navn: Jan Borgen
Tittel: Rådgiver
Telefon: 458 33 018
E-post: jan.borgen@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Nanset legekontor AS, Legegruppen AS, Stavern legekontor ANS
Nanset gata 1
3256 LARVIK
Søk på stillingen