Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

I Molde har vi kanskje landets hyggeligste indremedisinske avdeling. Vi er en avdeling i vekst og har stort fokus på faglig utvikling. I
tillegg setter vi trivsel på jobb høyt.  Avdelingen kan friste med svært
dyktige kollegaer, nytt sykehus under bygging, fantastisk utsikt og drøssevis
av fritidsmuligheter i Norges vakreste fylke.

Ved seksjon Medisinske leger Molde har vi ledig fast stilling for Lege i
spesialisering med utdanningsløp innen indremedisin.

Seksjonen er veldifferensiert og har spesialister i alle indremedisinske fag.
Vi er godkjent for utdanning i generell indremedisin, kardiologi, lungemedisin,
gastroenterologi, hematologi, infeksjonsmedisin og endokrinologi. Sykehuset har
etter vår mening perfekt størrelse for faglig utvikling og trivsel. Lite nok
til at alle kjenner hverandre og hverdagslogistikken godt. Stort nok til at en
har mulighet til å lære av flere ulike spesialiteter og at en ikke får mer
ansvar enn en kan bære.

Vi satser på faglig kvalitet, utdanning, økende bruk av og kompetanse omkring
indremedisinske prosedyrer, økende forskingsaktivitet og godt arbeidsmiljø. Vi
har hyppige internundervisninger med høy kvalitet og et av landets kanskje
beste medisinske akutt team ledet av LIS2/3 i vakt. Vi har tidlig og
systematisk opplæring i vaktrelevante prosedyrer som ledelse av medisinsk team
(MET-team), bruk av ultralyd i vakt og lignende. Vi har veldifferensierte
poliklinikker med høyt faglig nivå og fokus på å ha det kjekt på jobb.Vi har et
tett og godt samarbeid med andre seksjoner på huset, fredagskonfekt, is i
fryseren, kaffe i koppen, god humor, spreke kollegaer og et nytt sykehus
Nordmøre og Romsdal under bygging og utvikling som vi gleder oss til å flytte
inn i ila 2025.

Selve seksjonen består av fagseksjonerte senger fordelt på to indremedisinske
sengeposter og en overvåknings-/intensivenhet. Seksjonen har totalt ca 50
leger, 26 overleger og 14-delt overlegevakt. LIS går 12-delt vakt, og LIS1 går
10-delt vakt. Som LIS 2/3 får du mulighet til å arbeide på medisinsk
poliklinikk som en del av spesialisering i indremedisin og andre
grenspesialiteter. Her legges det stor vekt på opplæring og utdanning slik at
en i trygge rammer kan lære å utøve et særdeles spennende og givende yrke. Vi
legger til rette for personlig utvikling innenfor ditt interesseområdet.

Vil du være med på laget? Lære indremedisin i et miljø der du har store
muligheter for faglig og personlig utvikling og kjekke arbeidsdager?

Vi har vaktordning med LIS1 og LIS2/3 tilstede hele døgnet og overlege i
bakvakt som er hjemme på natt. Det er sett av tid i planen til veiledning og
fordypning, og dette overholdes.
Oppstartdato for stillingen kan vurderes i samråd med den aktuelle søkeren.
Attestert tjenestebevis fra tidligere arbeidsgiver og annen relevant
dokumentasjon må legges ved søknaden.       

Arbeidsoppgåver

 • Delta i gjeldende vaktordning
 • Her får du mye ansvar, men i trygge rammer
 • Du vil få god opplæring i akuttprosedyrer
 • Arbeid som LIS ved sengepost og poliklinikk
 • Tidlig og strukturert opplæring i enkel ekkokardiografi
 • Du vil få mulighet til å veilede og supervisere LIS1
 • Med bakgrunn i egne interessefelt tilrettelegger vi så godt som mulig for personlig og faglig utvikling. Det er gode muligheter for å drive innovativt medisinsk arbeid hos oss 

Kvalifikasjonar

 • Godkjent del 1 av spesialistutdanninge eller turnusteneste etter gammel ordning
 • Mestre norsk språk - skriftlig og muntlig tilfredsstillende
 • Erfaring innen indremedisin eller anna relevant spesialitet fra før er en fordel

Personlege eigenskapar

 • Du er positiv
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du jobber godt alene og i team
 • Du er opptatt av evidensbasert medisin, og å jobbe kontinuerlig med faglig utvikling
 • Du er strukturert og fleksibel
 • Du deltar aktivt i arbeidet med å utvikle seksjonen og for et godt arbeidsmiljø
 • Du er sulten på ny kunnskap og erfaring
 • Personlige egenskaper blir vektlagt ved ansettelse

Vi tilbyr

 

  En glitrende mulighet til å bli en god indremedisiner
  Spesielt godt arbeidsmiljø og en trivelig arbeidshverdag med stort faglig fokus
  En inkluderende arbeidsplass
  Lønn etter gjeldende overenskomst
  Medlemskap i god offentlig pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Ida Camilla Monn Birkhaug
Tittel: Seksjonsleder (lege)
Telefon: +47 924 33378
E-post: Ida.Camilla.Monn.Birkhaug@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinske legar Molde, Helse Møre og Romsdal HF
Molde sjukehus
6412 MOLDE