Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig fast 100% stilling som lege ved flyktninghelsetjenesten og Tromsø vaksinasjonskontor.

Flyktninghelsetjenesten følger opp nylig bosatte flyktninger og familiegjenforente med helsetjenester den første tiden de bor i kommunen. Legekonsultasjon inngår som en fast del av helseoppfølgingen i oppstartsfasen inntil fastlege er tildelt.

Tromsø vaksinasjonskontor er samlokalisert med flyktninghelsetjenesten og tilbyr blant annet reisevaksiner, influensavaksiner og korona-vaksine. Som lege hos oss vil du ha det medisinske ansvaret for reisevaksineringen. Oppgaver innen smittevern som ligger til vaksinasjonskontoret utøves i samarbeid med kommunens smittevernlege.

Stillingen er tiltenkt 80 % til flyktninger og 20 % til vaksinasjonskontoret. I og med at Flyktninghelsetjenesten er en dynamisk behovsbasert tjeneste alt etter hvor mange flyktninger kommunen tar imot kan arbeidsområdene bli endret.

Arbeidsoppgaver
 • Helsehjelp, behandling og oppfølging av flyktninger/familiegjenforente inntil de har fått fastlege.
 • Utreding og henvisning videre til andre deler av tjenesteapparatet.
 • Tett samarbeid med andre ansatt i flyktninghelsetjenesten og øvrige helsetjenester på kommunalt og spesialisthelsetjenestenivå.
 • Internkontroll/oppfølging av tjenester tilknyttet vaksinasjonskontoret.

Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege.
 • Erfaring i allmennmedisin evt. spesialist- Kommunen vil legger til rette for ALIS løp dersom ikke spesialist.
 • God norsk fremstillingsevne skriftlig og muntlig.
 • Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper
 • Selvstendig og fleksibel.
 • Interessert og aktiv i faglig utvikling.
 • Det vil bli lagt vekt på gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt personlig egnethet.

Vi tilbyr
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. 
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Birgit Eilertsen
Tittel: Avdelingsleder sosialmedisin
Telefon: 48218351
E-post: E-post:birgit.eilertsen@tromso.kommune.no
Navn: Grace Olakunle
Tittel: Personalkonsulent- Allmennlegetjenesten
Telefon: 90862593
E-post: grace.funmilayo.olakunle@tromso.kommune.no
Arbeidssted
Søndre Tollbodgate 7
9008 TROMSØ
Søk på stillingen