Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Stavanger universitetssykehus – Helse Stavanger HF er et av landets seks universitetssykehus og blant Norges største akuttsykehus - der respekt, trygghet og kvalitet er kjerneverdiene våre. Sykehuset har mer enn 7800 medarbeidere fra over 30 nasjoner, og vi betjener en befolkning på 369 000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. Stavanger universitetssykehus eies av det regionale helseforetaket Helse Vest.

Radiologisk avdeling er en stor avdeling med over 200 ansatte, hvorav 60 av disse er radiologer.

Vi lyser nå ut en 100 % fast stilling som avdelingsoverlege med tiltredelse 1. oktober eller etter avtale.

Avdelingen består av hovedrøntgen på sykehuset Våland, med geografisk adskilte satellitter i Hillevåg, på Skeiane og i Egersund. Avdelingen har en moderne maskinpark, inklusive PET-CT, med et tett og godt samarbeid mellom radiologer og nukleærmedisinere. Avdelingen speiler sykehusets mange spesialfunksjoner med fagspesifikke seksjoner. Disse er seksjon for thoraxradiologi, onkologisk radiologi, hjerte-radiologi, øre-nese-hals radiologi, nevroradiologi, gastroradiologi, uroradiologi, gynekologisk radiologi, muskel og skjelett radiologi, pediatrisk radiologi, bryst- og endokrinradiologi (BDS), nukleærmedisin med PET- og nukleærmedisin og intervensjonsradiologi.

Som universitetssykehus har avdelingen fokus på høy faglig kompetanse, forskning og utdanning. Avdelingen har igjennom sin forskningsplattform, SMIL (Stavanger Medical Imaging Laboratory) ambisjoner om å drive radiologirelatert forskning og utvikling med bruk av AI, maskinlæring og avansert bildediagnostikk som satsingsområder. Avdelingen har pågående forskningsprosjekter og ønsker å tilrettelegge for både post-doc. forskning og PhD løp.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

Primæroppgaver:

 • Medisinsk faglig overordnet ansvar i avdelingen.
 • Ansvar for prioritering av drift i henhold til medisinsk forsvarlighet og økonomi, og samtidig medvirke til at laboratoriene blir hensiktsmessig og effektivt utnyttet.
 • Medvirke til at arbeidet som blir utført har en høy faglig standard.
 • Personal- og økonomiansvar for overleger som ikke er organisert i egne sentere.
 • Utarbeidelse av vaktplan for alle radiologer som deltar i vakt; arbeidsplaner, og hovedansvar i Gat for radiologene som ikke er organisert i egne sentere.
 • Ansvar for godkjenning og fordeling av kurs og fravær for radiologer som ikke er organisert i egne sentere, og ansvar for total oversikt.
 • Legge til rette for utvikling av personale som ikke er organisert i egne sentere.
 • Overordnet ansvar for å dekke drift ved sykdom og annet fravær.
 • Ansvar for prioritering og oppsett av program i lavaktivitetsperioder i samsvar med avdelingens totale behov og målsetning.
 • Ansvar for å legge til rette for god planlegging av drift fram mot Nye SUS og i flytteprosessen til nytt sykehus i samarbeid med avdelingskoordinatorer og ledergruppen.
 • Delta i avdelingens ukentlige ledermøte, og sammen med ledelsen ha overordnet ansvar for god ressursutnyttelse av personell og maskinpark.
 • I samarbeid med ledergruppen utarbeide mål og virksomhetsplaner i samsvar med avdelingens målsetninger.
 • Plikter å ha godt kjennskap til sentrale lovbestemmelser, hovedavtaler og tariffbestemmelser som regulerer foretaket og egen avdelings virksomhet.
 • Administrativt underordnet avdelingssjef.
 • Organisatorisk plassert i nivå 4.
 • Tett samarbeid med administrasjonskonsulent for legegruppen. 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i radiologi.
 • Erfaring med ledelse er en fordel.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til å lede, organisere og motivere dine medarbeidere.
 • God organisasjonsforståelse, evne til strategisk tenkning og gjennomføringsevne.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, evne til relasjonsbygging og forståelse for kulturens betydning for en avdelings utvikling.
 • Evne til å arbeide strukturert, løsningsorientert og kvalitetsbevisst.
 • Evne til å kunne prioritere, være tydelig og ta avgjørelser.
 • Evne til å følge opp avtaler og være pålitelig.
 • Ansvarlig, fleksibel og helhetstenkende.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Spennende arbeid i en avdeling som er i utvikling både faglig og organisatorisk. En avdeling som bryr seg om de ansatte og pasientene, og som jobber for en bedre hverdag og et arbeidsmiljø der alle trives og har det godt.
 • Tett samarbeid i team med resten av ledelsen som er løsningsorienterte, nytenkende og handlingskraftige, som har visjoner for avdelingen og dens medarbeidere. En ledelse som har et sterkt engasjement og ønske om å stadig bli bedre, og som består av Avdelingsradiograf, kontorleder, LIS ansvarlig overlege, systemansvarlig for Sectra og Avdelingssjef. Du vil få mer informasjon om dette i et evt. intervju.
 • Lønn og pensjonsavtale i samsvar med overenskomst.
 • Velferdsordninger med blant annet bedriftsidrettslag og turgruppe, se gjerne www.susbil.no 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Siri Fagerheim
Tittel: Avdelingssjef (radiolgi)
Telefon: 91590012
E-post: siri.fagerheim@sus.no
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK / radiologisk avdeling, Helse Stavanger HF
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image