Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ålesund legevakt ønsker å auke talet på faste legar på natt. Vi har derfor ei ledig fast stilling, med oppstart januar 2024, eller etter avtale. Stillinga sin storleik blir fastsett før oppstart, men vil vere frå 20 til 60 prosent. Stillinga vil bli organisert som "nordsjøturnus". Det vil vere moglegheit for å påverke turnus noko.
vi søker primært etter spesialist i allmennmedisin, men lege med andre spesialitetar og ALIS vil også vere aktuelle kandidatar. Føresetnaden er at ein fyller kompetansekravet til sjølvstendig legevakt. Ta kontakt dersom du er usikker på om du oppfyller kompetansekravet.
Ålesund legevakt er lokalisert på Åse lokalmedisinske senter. Legevakten har tre tilhøyrande observasjonssenger og ligg tett på Ålesund sjukehus. Ved Ålesund lokalmedisinske senter finn du også eit overgrepsmottak, ØHD-avdeling, samt avklarings- og korttidsavdelingar. Det er eigen bemanning for avdelingane utanfor legevakten. Ålesund legevakt er ein interkommunal legevakt for kommunane Ålesund, Giske, Sula, Fjord og Vestnes, samt delar av Stranda. Om natta yter legevakten tenester til omlag 97 000 innbyggjarar. Legevakten består av legevaktsentral, fast legevakt og legebil.
Ålesund kommune er registrert som ein utdanningsverksemd og kan tilretteleggje for spesialistutdanning i allmennmedisin. Dersom det er ynskjeleg å kombinere stillinga med anna legearbeid, er det moglegheiter for dette i kommunen.
Arbeidsstaden er i vakre Ålesund, med flott natur og eit rikt kulturliv. For meir informasjon om Ålesund og regionen, sjå https://www.visitalesund.com.

Aktuelle kandidatar vil bli kalla inn til intervju fortløpande.
Nøkkelinformasjon
Del på LinkedIn Del på e-post
Arbeidsoppgåver
 • Ordinært legevaktsarbeid på natt
 • Konsultasjonar, telefonkonsultasjonar og sjukebesøk
 • Samarbeid med eksterne aktørar

Kvalifikasjonar
 • Autorisasjon som lege
 • Fullført LIS1/turnustjeneste i Norge
 • Sjølvstendig vaktkompetanse
 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig
 • Førarkort klasse B
 • Det må fremleggjast gyldig politiattest

Personlege eigenskapar
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du arbeider godt både sjølvstendig og i team
 • God arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo
 • Løysningsorientert, handterar uforutsette situasjoner
 • Interesse for allmenn- og legevaktmedisin
 • Du følgjer dei krava som stilles til deg som utøvende lege
 • Personlig eignaheit vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Nordsjøturnus med fast arbeidstid 22.00 – 08.00
 • Jevnlig internundervisning
 • Moglegheit til å delta på akuttmedisinsk samtrening
 • Gode lønsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Sjkepengerettigheter som fast ansatt
 • Tilrettelegging for ALIS-løp
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Henning Pilskog
Tittel: Verksemdsleiar
Telefon: 414 28 558
Navn: Svein Alan Rønning
Tittel: Fagansvarlig overlege
Telefon: 93052031
Søknad
Søknad merkes: Lege i Nordsjøturnus ved Ålesund Legevakt
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Ålesund legevakt
Åsesvingen 16
6017 ÅLESUND
Søk på stillingen