Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Fastlegetjenesten i Orkland har gjennomgått en omorganisering siste årene. Fra 01.07.22 er de 5 legekontorene kommunalt driftede.
 
I dag har Orkland kommune 18 fastleger fordelt på 17 hjemler ved 5 forskjellige legekontor, og 2 LIS 1 leger. Legetjenesten er som andre tjenester i kommunen en tjeneste under utvikling.

ALIS hjemmel ved Orkdal legesenter er ledig fra 1.1.2024 eller etter avtale. Orkdal legesenter er et veldrevet legekontor gjennom mange år. Kontoret er nylig oppusset. Kontoret har 4 fastlegehjemmel per i dag og det er helsepersonell ved kontoret som er godt kjent. 3 av legene er ferdig spesialist i allmennmedisin og den 4 legen blir ferdig spesialist i løpet av kort tid. Kommunen drifter legekontoret og helsepersonell er ansatt i kommunen. Legesenter er utstyrt med EKG, Spirometri, 24 timers blodtrykksmåling, laboratorium, gynrom og skiftestue. CGM sitt journalsystem brukes ved kontoret, men vil i løpet av kort tid bli skiftet til web med.
 
Hjemmelen er ny slik at her har du mulighet og forme din egen liste. Er du glad i legevaktmedisin er det mulighet og kombinere stillingen. Listelengde justeres i samråd med aktuelle søkere, men minimum 600 pasienter.
 
I henhold til avtale kan det bli inntil 7,5 t/uke kommunalt offentlig legearbeid. Vi kan tenke oss at kommunal stilling kan være legevakt og en har da ikke vakter i tillegg eller andre offentlige oppgaver.
Individuell avtale om fastlegehjemmel vil følge sentralt avtaleverk og Forskrift om fastlegeordning.
Vilkår ved overtaking av praksis:
-Fastlegeheimel blir overdratt kostnadsfritt fra kommunen til ny fastlege

Gunstige fastlegeavtale:
Denne hjemmel ved legekontoret blir individuelt utarbeidet 8.2-avtale. Kommunen drifter hjemmel og leier den ut til legen. Kommunen dekker dermed alle utgifter til personell, materiale og utstyr ved legekontoret. For dette betaler legen en del av basistilskuddet, nærmere informasjon fås ved forespørsel. Legen beholder refusjoner og egenandeler. Denne individuelle 8.2 avtale er en felles ordning for legene som driver privat praksis i Orkland. Det er mulig og inngå ALIS avtale. 
 
Angående stilling:
Hjemmel er ny, og vi legger til rette for at yngre leger kan søke og gjennomgå ALIS løpet.

Vi ønsker at kommunens fastleger;
  • Har eller tar videreutdanning i allmennmedisin.
  • Søker må ha gyldig norsk autorisasjon.
  • Vi forutsetter gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Det er en forutsetting at du er ferdig med 18 måneder turnus/LIS 1 stilling.

Attester og vitnemål etterspørres ved innkalling til intervju.

ARBEIDSGIVER:
Kommunal stilling tilsvarende 20% stilling med kommunale oppgaver der kommunen er arbeidsgiver. Ellers er det en 0-avtale-hjemmel der kommunen har driftsansvaret for hjemmel, men der legen er selvstendig og beholder refusjoner og egenandeler selv.
Hjemmeside: www.orkland.kommune.no
 
Arbeidssted: Orkdal legesenter, Orkdalsveien 38, 7300 Orkanger
Stilling: Fastlege, ALIS, Allmennmedisin
Stillingstype: Fast stilling

Kontaktperson:
Jimmy Wikell   Enhetsleder/kommuneoverlege legetjeneste    E-mail:jimmy.wikell@orkland.kommune.no   Tel: 45834798

Nysgjerrig på Orkland? På InOrkland.no finner du alt du trenger å vite om å bo, jobbe og leve her.
Lenke: InOrkland
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Orkland kommune
Legetjenesten i Orkland kommune
Kontaktperson
Navn: Jimmy Wikell
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 45834798
E-post: jimmy.wikell@orkland.kommune.no
Arbeidssted
Orkdal legesenter
Orkdalsveien 38
7300 ORKANGER
Søk på stillingen