Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Patologiavdelingen ved Akershus universitetssykehus søker etter leger som ønsker å spesialisere seg i patologi

Vi har ledig en fast stilling og ett vikariat med ett års varighet, med mulighet for forlengelse. Patologiavdelingen er en del av Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) ved Ahus. Vi er rundt 80 ansatte i et meget hyggelig arbeidsmiljø. Avdelingen er inndelt i fire seksjoner: Histologi, cytologi, molekylær patologi og diagnostikk. I diagnostikk seksjonen jobber det 18 overleger og 6 LIS. Vi har god dekning av læringsmålene. Nærmest alle læringsmålene får man dekket ved vår avdelingen. Det er noen få læringsmål som man får dekket med en ukes hospitering ved OUS.


Patologiavdelingen mottar prøvemateriale fra Ahus, spesialister og primærhelsetjeneste i opptaksområdet. I 2022 besvarte avdelingen 78637 cytologiske prøver, 34436 histologiske prøver og det ble utført 116 obduksjoner og 51000 HPV analyser. Vi besvarer ut primær HPV, cervix og kliniske cytologiprøver. Vi kan tilby et inspirerende og hyggelig fagmiljø med bred kompetanse. Tiltredelse etter nærmere avtale.


Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver som beskrevet i utdanningsprogram for spesialistutdanning i patologi.
 • Delta i daglig rutinedrift. Arbeidsoppgavene vil veksle mellom makrobeskjæring, obduksjon og diagnostikk.
 • Du må delta på undervisning og kurs.
 • Det forventes at man tar initiativ til å delta på MDT-møter og hospitere ved seksjon for molekylær patologi

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Gjennomført LIS 1-tjeneste
 • God beherskelse av norsk eller ett av de andre skandinaviske språk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe strukturert og konsentrert
 • Evne til å jobbe selvstendig og trives i et dynamisk miljø
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har en positiv innstilling 

Vi tilbyr

 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Vi kan være behjelpelig med å finne bolig og barnehageplass
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Tonje Jeanette Hitland Eidsnes
Tittel: Seksjonsleder
Hjemmeside
Arbeidssted
Diagnostikk og teknologidivisjonen, Patologiavdelingen leger
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen