Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
I Ålesund kommune lyser vi no ut eit vikariat ved Medicalis  legesenter som er heilprivat frå 01.10.23-01.10.24, med moglegheit for forlenging. 

Legesenteret: Medicalis legesenter held til i Sundgata 12 sentralt  i Ålesund sentrum, og er ein veldreven 4-legars praksis. 
Kontorfasilitetane er gode og romslege, og lokala er godt tilrettelagde. 

Om vikariatet: 
Sjølvstendig næringsdrivande
Listetak på 1400
Deltaking i interkommunal legevakt
Journalsysem; Pridok
Det er pr tida, ikkje tilplikting tilknytta denne heimelen. 
Ålesund kommune er godkjend utdanningsverksemd, og vil legge til rette for spesialisering i allmennmedisin, og du vil få tilbod om ein ALIS avtale. 
Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande prat om vikariatet. 

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1 i Noreg
 • Gode kommunikasjon -og samarbeidsevner
 • God kunnskap om norsk lovverk
 • Gode språkkunnskapar i norsk munnleg og skriftleg
 • Ynskjeleg med sjølvstendig vaktkompetanse.
 • Overtaking av fastlegeheimel føreset framlegging av tilfredstillande politi- og tuberkulinattest.

Personlege eigenskapar
 • Personleg egna for stillinga vil bli lagt stor vekt på
 • Interesse for å vere med å bidra inn i utvikling og drift av legesenteret
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid med fokus på pasientsikkerheit
 • Evne til å jobbe i team
 • Evne til fleksibilitet
 • Godt humør og positiv fremtoning
 • God arbeidskapasitet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Medicalis legesenter
Kontaktperson
Navn: Lisbeth Anita Løvoll
Tittel: Rådgjevar fastlegeordninga
Telefon: 917 43 615
E-post: lisbeth.anita.lovoll@alesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Medicalis
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Åsesvingen 16, 6017 Ålesund
Sundgata 12
6003 ÅLESUND
Søk på stillingen