Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Medisinsk klinikk har ledig fast stilling som overlege ved Seksjon for nyresjukdommar.

Medisinsk klinikk har om lag 600 tilsette og har seksjonar for nyresjukdommar, infeksjonssjukdommar, blodsjukdommar, fordøyelsessjukdommar og hormonsjukdommar.
Seksjon for nyresjukdommar dekker alle felt innan spesialiteten med unntak av transplantasjon. Seksjonen har stor dialyseavdeling med satellittar i kommunane Øygarden og Alver, med om lag 100 pasientar i hemodialyse og 20 i peritoneal dialyse per tid. Heimedialysebehandling (heimehemodialyse og peritonealdialyse) er eit satsingsområde. Sengeposten har 12 nefrologiske senger, og behandlar både pasientar med nyresjukdom og generelle indremedisinske pasientar. Seksjonen har stor aktivitet i Medisinsk poliklinikk og dageining.

Legane tar eigne nyrebiopsiar, og har god ultralydkompetanse. Norsk nyrebiopsiregister er knytta til seksjonen, med overlege i 20% stilling og sekretær i 80% stilling. Seksjonen har 12 overlegar i heile og delte stillingar, 4-5 LIS i det indremedisinske fagfeltet og 1-2 LIS1. Seksjonert bakvakt er for tida 8-delt.

Det er stor utdanningsaktivitet for medarbeidarane. Seksjonen har stor forskingsaktivitet med Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen som største samarbeidspartnar. Det er knytt 1 professor og 1 førsteamanuensis til seksjonen.

Arbeidsoppgåver

 • Deltaking i dei ulike aktivitetane i seksjonen, og i vaktordninga i klinikken etter avtale
 • Deltaking i undervisning av legar i spesialisering i Medisinsk klinikk og Seksjon for nyresjukdommar
 • Forsking og utdanning er prioriterte oppgåver for seksjonen
 • Delta i kvalitetsforbetringsarbeid i klinikken

Kvalifikasjonar

 • Vi søker etter lege med spesialitet i Indremedisin og nyresjukdommar
 • Norsk autorisasjon
 • Det vil bli lagt vekt på forskings- og klinisk kompetanse og gode samarbeidsevner

Personlege eigenskapar

 • Vi søker etter lege med interesse for indremedisin og nefrologi
 • Bør ha stor arbeidskapasitet og gode evner til å arbeide med pasientar
 • Vedkommande bør vere godt motivert, fleksibel og ha gode samarbeidsevne
 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø

Vi tilbyr

 • Ei spennande og utfordrande stilling
 • Stimulerande og aktivt arbeidsmiljø i ei avdeling med høg fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forsking på høgt internasjonalt nivå
 • Gode høve til å delta i forsking
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar


Mangfaldserklæring
Vi ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Språk

 • Norsk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktpersoner
Navn: Steinar Skrede
Tittel: Ass. klinikkdirektør, Medisinsk klinikk
Telefon: 55972947
E-post: steinar.skrede@helse-bergen.no
Navn: Thomas Knoop
Tittel: Seksjonsoverlege, Medisinsk klinikk
Telefon: 55975000
E-post: thomas.knoop@helse-bergen.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, Helse Bergen
Haukelandsveien 22
5009 Bergen
Søk på stillingen