Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri har vi mange muligheter for deg som har interesse for fagfeltet. 
Ut fra din kompetanse og interesse kan du søke deg til en spesifikk seksjon, eller delt stilling mellom flere seksjoner. Videre er det mulig å kombinere forskning og klinikk. Ta gjerne kontakt med avdelingssjef eller seksjonssjefene ved spørsmål om muligheter. 

Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri har ca. 190 ansatte og er organisert som en av fire avdelinger under Klinikk psykisk helsevern – allmenn, rehabilitering og sikkerhet. I avdelingen har vi ansatte med mangeårige kompetanse og erfaring på personer med voldsproblematikk.

Avdelingen består av flere seksjoner:

 • Regional sikkerhetsavdeling som yter helsehjelp til pasienter med alvorlig psykisk lidelse og særlige utfordringer knyttet til sikkerhet. Sikkerhetsteam er under etablering.
 • Sentral Fagenhet for dom til tvungen omsorg har en landsdekkende funksjon som er en strafferettslig særreaksjon.
 • Spesialpoliklinikker; fengselspoliklinikk, sinnemestring og tverretatlig konsultasjonsteam ved alvorlig vold i nære relasjoner, samt BASIS (Behandling av seksuallovbruddsproblematikk i spesialisthelsetjenesten) og «det finnes hjelp» (som skal gi et tilbud til personer som står i fare for å begå overgrep mot barn og unge).
 • Nasjonal Enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet yter landsdekkende tjenester til påtalemyndighet i forbindelse med oppnevning av rettspsykiatriske sakkyndige i straffesaker og bidrar til utvikling av norsk rettspsykiatri.
 • Regionalt Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, har tett samarbeid med NTNU v/Institutt for psykisk helse og Institutt for psykologi og deltar i SIFER-nettverket.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene kan være noe forskjellig ut fra hvor man ønsker arbeidssted.

 • Utredning/vurdering, herunder differensialdiagnostikk og funksjonsdiagnostikk
 • Behandlingsansvar og vedtaksansvar
 • Fagutviklingsarbeid
 • Samarbeid med andre seksjoner
 • Undervisning/opplæring individuelt og i grupper
 • Noe reisevirksomhet må kunne påregnes
 • Tvungen observasjon etter straffeprosesslovens bestemmelser
 • Risikovurderinger m.m.
 • Mulighet til å delta i vaktsystem 

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning innen psykiatri eller LIS3
 • Det kreves at søkere behersker norsk godt både muntlig og skriftlig
 • Med hjemmel i helselovgivningen kreves utvidet politiattest ved ansettelse

Personlige egenskaper

 • Vi legger vekt på evne til å ta avgjørelser, fleksibilitet, gode samarbeidsevne, trives med å jobbe i et tverrfaglig team, selvstendighet, evnen til målrettet arbeid og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Det vil bli lagt vekt på søkerens egnethet, erfaring og interesser innenfor avdelingens virkefelt/ansvarsområde

Vi tilbyr

Du må legge ved vitnemål, attester og evt. autorisasjon med den elektroniske søknaden som sendes i WebCruiter.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Berit Karlsson Skaale
Tittel: Seksjonssjef Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Telefon: 98455943
Navn: Hanne Foss Berget
Tittel: Seksjonssjef Spesialpoliklinikk
Telefon: 90067804
Navn: Antje Gross-Benberg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 98408238
Navn: Karl Heinrik Melle
Tittel: Konst. seksjonssjef RSA
Telefon: 91107191
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
Østmarkveien 35
7040 Trondheim
Søk på stillingen