Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Askøy kommune oppretter næringsdrevet nullhjemmel med 8:2 avtale, planlagt lagt til Fenring legesenter på Kleppestø.  Fenring legesenter er et godt etablert og velutstyrt legesenter med 9 fastlegehjemler og LIS1 lege. Det er for tiden ingen ledige listeplasser i kommunen. Legene har kollegial fraværsdekning og listelengden fastsettes i samarbeid med de andre legene ved legesenteret. Det er ønskelig med tilstedeværelse på kontoret minst tre dager i uken. 

Arbeidsoppgaver
 • Arbeid som fastlege ved Fenring legesenter
 • Kan kombineres med offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen om ønskelig. 
 • Deltakelse i kommunal legevakt ved Askøy legevakt, som dekker Askøy kommune og er åpen utenom fastlegenes kontortid. Estimert vaktbelastning er 3 vakter per måned. 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS 1.
 • Meget god forståelse og formidlingsevne i norsk skriftlig og muntlig.
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering. Det legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin gjennomfører spesialiseringen gjennom ALIS ordningen.

Personlige egenskaper
 • Legekontorets ønsker vil bli tillagt stor vekt
 • Interesse for allmennmedisin
 • Gode samarbeidsevner
 
Særlige krav knyttet til stillingen
 • Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredel

Vi tilbyr
 • 8:2 avtale (jmf. ASA 4310) ved Fenring legesenter som innebærer at man betaler leie til kommunen som står for lokaler, personell og utstyr. Legen bruker da mindre tid på drift og administrasjon av legesenteret. 
 • ALIS avtale med strukturert veiledning og offentlig tilskudd til spesialisering inngår i ALIS avtale. 
 • Grunntilskudd der listetaket er 500 eller høyere, men faktisk listelengde er lavere.
 • Kommunen del kompenserer praksisutgifter i en oppstartsfase.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Ingen kostnader ved etablering
 
Generelle opplysninger
I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.

Eventuelle vitnemål og attester kan legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende:
 • Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter grunnskole
 • Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgårArbeidsoppgaver
 • Arbeid som fastlege ved Fenring legesenter
 • Kan kombineres med offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen om ønskelig. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Askøy kommune
Kontaktperson
Navn: Christine Skau Bakke
Tittel: Konstituert leder Samfunnsmedisin
Telefon: 98 81 33 81
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Fenring legesenter
Kleppevegen 17
5300 KLEPPESTØ
Søk på stillingen