Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold, Nevrologisk avdeling søker etter lege i spesialisering, med oppstart 1.11.2023 eller etter avtale.

Vikariatets lengde er 6 måneder, med mulighet for forlengelse.

Nevrologisk seksjon er en del av Avdeling for Nevrologi og Habilitering i Medisinsk klinikk. Avdelingen har høy aktivitet og dekker det nevrologiske fagfeltet for Vestfold. Årlig legges det inn over 2800 pasienter, hovedsakelig som akutte innleggelser. Vi har 21 senger, hvorav 13 er organisert som egen slagenhet og 8 som generell nevrologi.

Dagenheten behandler over 1300 pasienter og poliklinikken har rundt 10.000 konsultasjoner årlig.  Det føres også aktiv tilsynsvirksomhet ved øvrige avdelinger på sykehuset, samt at det er høy aktivitet i nytt moderne akuttsenter.

Avdelingen har et nyopprettet hjerneovervåkningsrom, samt tilknytning til nevrofysiologisk lab med EEG og nevrografi, og moderne utstyr for kontroll av DBS og ultralyd doppler av halskar. Seksjonen har 11-delt bakvakt for overleger, og 9-delt tjenesteplan med tilstedevakt for LIS.

Nevrologisk seksjon er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialistutdanningen i nevrologi.

Hvorfor jobbe ved Nevrologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold HF?

Nevrologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold har et kjent, godt rykte for høy faglig standard. Her verdsetter vi faglighet, og vi jobber for å løfte frem våre fagpersoner både i forskning og i den daglige pasientbehandlingen.  Som en del av vår faglige satsning holder vi for tiden på å utdanne vår egen kliniske nevrofysiolog, samt at vi har en PhD og flere PhD-kandidater i seksjonen.

I nevrologisk avdeling samarbeider vi på tvers av seksjoner for å levere god pasientbehandling, og det er viktig for oss å ivareta vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte for pasientene. 

Høres dette interessant ut? Da gleder vi oss til å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid på nevrologisk sengepost, dagenhet og poliklinikk i samarbeid med seksjonens overleger
 • Vaktordning, p.t 9-delt tjenesteplan med tilstedevakt
 • Deltagelse i internundervisning

Kvalifikasjoner

 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege
 • Det forutsettes gjennomført LIS1 iht. Helsedirektoratets regler
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Gjerne relevant erfaring fra lønnet arbeid som lege med autorisasjon eller student med lisens
 • Gjerne erfaring med DIPS og metavision
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig for å sikre forsvarlig yrkesutøvelse
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper

 • Pasientorientert
 • Fleksibel med gode samarbeidsevner internt og tverrfaglig
 • Høy arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og faglig engasjerende miljø, med et godt samarbeidsklima
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter, både på fjellet og ved sjøen
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Siri Lillegaard
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95928526
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg
Søk på stillingen