Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Legetjenesten i Meløy er lokalisert ved tre kontorsteder i kommunen: Ørnes, Glomfjord og Engavågen.

Nordlandssykehuset i Bodø, ligger 12 mil nord for Ørnes og er vårt lokalsykehus. Ny ambulansestasjon med heldøgns bemanning på vakt til en hver tid, stasjonert i nær tilknytning til Ørnes. I tillegg er det ambulansebåt stasjonert ved Ørnes havn.

Legetjenesten i Meløy søker nå etter spesialister i allmennmedisin som ønsker å jobbe i roterende turnus med tre uker bunden tid, og tre uker ubunden tid. Totalt søker vi 4 leger som skal dele på to lister. Oppstart etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Fastlegeansvar for listepasienter
 • Deltakelse i kommunal legevaktordning
 • Kan bli tilpliktet kommunalt allmennlegearbeid inntil 7,5 time pr uke. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett
 • Gjennomført og bestått turnus eller LIS1
 • Spesialist i allmennmedisin
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • For søkere med et annet språk enn skandinavisk, må det dokumenteres bestått B2 nivå både muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert
 • Vilje og evne til faglig utvikling
 • Personlig egnethet vektlegges, i tillegg til utdanning og erfaring

Vi tilbyr

 • Rullerende turnusordning med tre uker bunden tid, og tre uker ubunden tid.
 • Tilsetting i kommunal stilling som fastlege med fast lønn
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP/SPK. Se mer her: Pensjonsguiden.
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Korte avstander til store naturopplevelser, sommer som vinter.
 • Vi kan være behjelpelig med bolig.
 • Barnehageplass ved ledighet og behov

Annet:

 • Politiattest må leveres før oppstart i jobb
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Meløy kommune
Kontaktperson
Navn: Anne Wiik
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90721716
E-post: anne.wiik@meloy.kommune.no
Arbeidssted
Legetjenester, Meløy kommune
Gammelveien 5
8150 Mosvoll
Søk på stillingen