Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stavanger kommune har pt. 130 fastlegehjemler fordelt på 39 legekontor. Hjemlene er i hovedsak tilknyttet næringsdrift. På grunn av redusert listekapasitet lyses det nå nå ut 3 nye hjemler med næringsdrift. Hjemmel i utgangspunktet en null - hjemmel, men det kan påregnes noe intern forflytning av listeplasser fra uttrekk av etablerte lister etter avtale.
Hjemmel tildeles av Stavanger kommune. Betingelser for overtagelse av praksis, avtales i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler hvor den er plassert, og at ny hjemmelshaver inngår internavtale  med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.
Hjemmel har oppstartsfinansiering tilsvarende 800 listepasienter, samt et etableringstilskudd.

Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i nasjonal alis tilskuddsordning.

Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid, og har legevaktsplikt
 Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt.

Det oppfordres til å kontakte senteret ved spørsmål om internavtalen i senteret.

Hillevåg legesenter
Legesenteret er en duopraksis med 2 erfarne fastleger. Begge med spesialitet i allmenn- og samfunnsmedisin. Legesenteret er plassert sentralt på Hillevåg  med kollektivtransport rett ved. Egen parkering for ansatte i P-hus
Det er tilknyttet 1,8 årsverk helsesekretærer. Laboratoriet er velutstyrt med bl.a ultralydapparat, spirometri, 24t BT måling, diatermi og celleteller. Det planlegges utvidelse av lokalet i nærmeste fremtid.
Fastleger ved senteret har god veiledningskompetanse
Journalsystem: CGM Journal
Kontakt; Daglig leder Tord Haaland tlf 91153170

Arbeidsoppgaver
 • Drive fastlegepraksis som selvstendig næringsdrivende
 • Fastlegen skal motta og vurdere øyeblikkelig hjelp i åpningstiden
 • Som fastlege har man legevaktsplikt ved en av Stavangers kommunes interkommunale legevakter i enten Ryfylke eller Stavanger.
 •  Fastlegen kan tilpliktes kommunalt legearbeid inntil 7,5 timer/uke

Kvalifikasjoner
 •  Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 •  Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, - kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke, men er ikke et krav.

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå 
 • Selvstendig evne til å drive praksis 

Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin
 • Utprøving av sykelønnsordning for syke barn
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Fastlegeordningen
Kontaktpersoner
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
E-post: gro.merete.ringso@stavanger.kommune.no
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege og fastlege
Telefon: 95020579
E-post: line.cecilie.christiansen@stavanger.kommunen.no
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Hillevåg legesenter
Arne Rettedalsgt 12
4007 STAVANGER
Søk på stillingen