Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Klinikk for somatikk Kristiansand har 12 avdelinger, og omfatter et bredt spekter av medisinske og kirurgiske fag. Avdelingssjef for medisinsk avdeling har en sentral rolle i klinikkens ledergruppe.

Medisinsk avdeling er stor og veldrevet, med dyktige fagfolk og ledere. Avdelingssjef skal være en samlende kraft i et høykompetent og flerfaglig arbeidsfellesskap, med mange samarbeidende instanser. Avdelingssjef skal bidra til utvikling av fag og kvalitet, for å kunne levere gode helsetjenester til befolkningen. Avdelingen jobber aktivt med forbedring, innovasjon og digitalisering av pasientforløp.

Medisinsk avdeling har omtrent 450 årsverk, fordelt på rundt 600 medarbeidere. I 2024 vil ca 40 årsverk bli flyttet over i en ny avdeling for pasientadministrasjon og lederstøtte. Avdelingen har seks seksjoner; indremedisin (nefrologi, gastroenterologi, hematologi, endokrinologi, geriatri), revmatologi, hjertemedisin, lungemedisin, infeksjonsmedisin og akuttmedisin inkl. akuttmottak. Avdelingen har 4 ordinære sengeposter og 8 medisinske intermediærsenger. Avdelingen håndterer årlig rundt 9000 innleggelser, 9000 dagbehandlinger og 60.000 polikliniske konsultasjoner. Kostnadsbudsjettet er på omtrent 0,5 mrd. SSHF planlegger et nytt akuttbygg, der nytt akuttmottak skal inngå.

Klinikken jobber med effektivisering av driften, for å skape rom for investeringer og utvikling. God ledelse, gode prosesser og medvirkning er avgjørende for at vi skal lykkes.

SSHF ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer enhver som er kvalifisert til å søke, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for kvalitet og pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og personal, drift og økonomi
 • Klinikkdirektørs nærmeste rådgiver på avdelingens fagområder
 • Nærmeste leder for seksjonslederne i avdelingen
 • Fremme faglig utvikling, forskning og forbedringsarbeid
 • Representere avdelingen i sentrale fora
 • Samhandling med andre avdelinger, klinikker og kommuner

Kvalifikasjoner

 • Medisinskfaglig kompetanse er ønsket. Søkere med annen relevant kompetanse vil bli vurdert
 • Erfaring fra ledelse i sykehus er ønsket
 • Forståelse god drift av faglig virksomhet og økonomiske rammebetingelser

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og organisasjonsforståelse
 • Evne til å kommunisere, og til å skape tillit og gode samarbeidsrelasjoner
 • Evne til å engasjere og motivere kompetente medarbeidere 
 • Fleksibilitet og arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et høykompetansemiljø
 • Vi kan legge til rette for lederutdanning og -utvikling  
 • Gode muligheter for å påvirke utviklingen i SSHF i årene fremover
 • Lønn etter avtale
 • Det kan legges til rette for noe klinisk arbeid, men ledelse er avdelingssjefens primæroppgave
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Nina Hope Iversen
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 905 92 101
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image