Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ortopedisk Klinikk er en av 16 klinikker ved Oslo universitetssykehus og har sin kliniske og forskningsmessige virksomhet på fire lokasjoner (5 avdelinger): Ortopedisk Avd. Ullevål, Ortopedisk Avd. Aker, Ortopedisk Avd. Rikshospitalet. Avd. for Ortopedisk Onkologi på Radiumhospitalet, og Avd. for Forskning.

Ortopedisk klinikk omfatter feltene ortopedisk traumatologi, håndkirurgi inkludert replantasjonskirurgi, protesekirurgi, onkologisk kirurgi, spinal kirurgi inkludert skoliosekirurgi, fot-/ankelkirurgi, pediatrisk ortopedisk kirurgi, artroskopisk kirurgi, og skadelegevakten. Ortopedisk klinikk har flere nasjonale behandlings- og kompetansefunksjoner og et budsjett på 900 mill. kr og 650 ansatte.
Den kliniske virksomheten i den nåværende stillingen er lokalisert ved Rikshospitalet. Ved Ortopedisk avdeling på Rikshospitalet er det seksjoner for Hånd- og mikrokirurgi, Barneortopedi og rekonstruktiv kirurgi og Ryggkirurgi.
Ortopedisk avdeling på Rikshospitalet har et budsjett på over 180 mill. kr, 1800 døgnopphold, 800 dagopphold, ca. 2500 operasjoner og 15000 polikliniske konsultasjoner årlig.

På Rikshospitalet drives regions- og landssykehusfunksjoner innen hånd- og mikrokirurgi, rygg-, barneortopedi,- og rekonstruktiv kirurgi. Ca.  50 prosent av avdelingens pasienter er barn. Avdelingen disponerer 6 operasjonsstuer, og har en høy andel av elektiv kirurgi. Avdelingen er en del av Ortopedisk klinikk ved Oslo Universitetssykehus.

Den aktuelle stillingen vil være på Seksjon for hånd- og mikrokirurgi ved Rikshospitalet. Seksjonen har Nasjonal behandlingstjeneste for akutt replantasjonskirurgi og Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling av skader på plexus brachialis. Videre er ortopedisk avdeling ved Rikshospitalet medlem av European Reference Network for Rare Bone Diseases (ERN BOND) og representert i styringsgruppen for dette nettverket.

Ortopedisk klinikk ved Oslo Universitetssykehus har per i dag seksjoner for håndkirurgi både ved Rikshospitalet og Aker. Det er et overordnet strategisk mål til OUS å slå sammen disse seksjonene inn mot «Nye OUS» i 2031. Det forventes av ny seksjonsleder for hånd- og mikrokirurgi på Rikshospitalet å være en pådriver i denne prosessen. Det forventes også at stillingsinnehaver viderefører og videreutvikler den kliniske og vitenskapelige kompetansen innenfor hånd- og mikrokirurgi. Det kliniske arbeidet i denne stillingen krever bred håndkirurgisk erfaring. Man forventer også klinisk og vitenskapelig engasjement for å videreutvikle høyt spesialisert behandling på internasjonalt nivå.

Seksjonsleder skal bidra i arbeidet med å videreutvikle seksjonen og klinikken etter vedtatte overordnede mål- og strategier.

Vi søker en leder som har klare mål og visjoner for seksjonen, er initiativrik, motiverende og resultatorientert og som har forutsetninger for å være en samlende og inkluderende leder. Du bør kunne vise til konkrete resultater i tidligere stillinger, og være i stand til å jobbe godt på både operativt og strategisk nivå.

Vi oppfordrer også søkere fra andre nordiske land til å søke på stillingen.

Klinikkens visjon:
Kvalitet skaper bevegelse

Klinikkens verdier:
Respekt, åpenhet, trygghet og kvalitet
Vi ser hverandre
Alle har en viktig rolle i pasientbehandlingen
Vi er åpne, inkluderende og gir rom for ulikhet
Vi er tydelige og bidrar til trygghet 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Legge til rette for mestring og motivasjon hos medarbeidere og bygge et godt arbeidsmiljø på seksjonen
 • Bygge en kultur for nyskaping og læring
 • Lede seksjonen i tråd med klinikkens og sykehusets verdier og oppdrag
 • Være en aktiv bidragsyter i ledergruppen til avdelingsleder
 • Fremme pasientbehandling av høy kvalitet
 • Legge til rette for forskningsaktivitet, utdanning og fagutvikling
 • Sørge for at avdelingen utvikler, tester og etablerer helsetjenester understøttet av teknologiske løsninger
 • Være en pådriver for omorganiseringen av den håndkirurgiske virksomheten ved hele OUS til å bli en administrativ og organisatorisk enhet  

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i ortopedisk kirurgi
 • Ledererfaring er en fordel
 • Erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • Bred håndkirurgisk kompetanse. Imidlertid er det ingen forutsetning at søkeren allerede har særskilt kompetanse innenfor replantasjonskirurgi

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du: 

 • er empatisk ovenfor pasienter og medarbeidere, og at du er der for dine ansatte
 • viser gjennomføringskraft og mestrer styring
 • er tydelig i rollen som leder
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon 
 • tar ansvar for prosjektene du er involvert i og har evne til å beslutte og iverksette
 • gir dine kolleger en klar retning i sitt arbeid
 • arbeider systematisk, metodisk og ryddig
 • bevarer roen i krevende omstendigheter

Vi tilbyr

 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Tilbud om lederopplæring/lederutvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Lønn etter avtale

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Joachim Horn
Tittel: Avdelingsleder-lege
Telefon: 48047706
Arbeidssted
Ortopedisk klinikk, Ortopedisk avdeling Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF
Sognsvannsveien 20
0424 Oslo
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image