Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker nå en lege til 100 % fast stilling, og en lege i 100 % vikariat frem til høsten 2024. Oppstart etter avtale. Stillingene er tilknyttet helsehus og sykehjem. Den fast stillingen er også tilknyttet fengselshelsetjenesten ved Ravneberget fengsel i 30 %. Arbeidstid er dagtid hverdager med 7-delt helgevakt ordning. 
Stillingene ligger under Team kommunale legetjenester. Teamet består av legetjenestene i helsehus, sykehjem, fengselshelsetjenesten og hukommelsesteam. Kommunen har 6 sykehjem med totalt 455 langtidsplasser. Det er tilknyttet legestillinger til alle sykehjemmene på virkedager. Helsehuset har 85 korttidsplasser inkludert kommunal akuttdøgnavdeling (KAD), palliative plasser og rehabiliteringsplasser.

Arbeidsoppgaver
Oppgavene omfatter utredning, behandling og oppfølging av pasienter, inkludert samarbeid med pårørende. Det er varierte og interessante utfordringer i pasientarbeidet.
Legene er en del av et felles kollegium som veileder, støtter og dekker for hverandre ved fravær.
Vi har flere spesialister ansatt, en medisinskfaglig overlege og vi har to spesialister i allmennmedisin på helsehuset. Helsehuset er godkjent for to av læringsmålene  for ALIS kandidater. Det legges tilrettelegges for et forutsigbart ALIS løp med veileder og kompetanseplan.
Arbeidet som fengselslege er i nært samarbeid med sykepleier, fysioterapeut, NAV og kriminalomsorgen. Det er fengselslegen og ikke fastlegen som har ansvar for oppfølgingen i fengslet.

Kvalifikasjoner
Stillingen krever norsk autorisasjon som lege med godkjent LIS1 tjeneste. Relevant klinisk erfaring vil også vektlegges, eksempelvis fra allmennmedisin, indremedisin eller geriatri.
Leger som venter på LIS1 med klinisk erfaring kan tilsettes i vikariater. 

Personlige egenskaper
Vi ser etter dyktig kliniker som vil bidra til fag- og kvalitetsutvikling av de kommunale legetjenestene og kommunens helse og omsorgstjenester.
Stillingen krever evne til å jobbe selvstendig, men også gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og instanser med en løsningsorientert tilnærming til beste for pasientene.
Vi har fokus på et raust, kollegialt og godt arbeidsmiljø. Det er viktig at den som ansettes ønsker å bidra til dette.
God muntlig og skriftlig framstillingsevne er nødvendig. Fleksibilitet, samarbeidsevner og personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr
Lønnsstige for kommunale leger.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin eller annen relevant kompetanseutvikling.
Mulighet for overlegepermisjon etter Legeforeningens kriterier.
Hyggelig kollegium i et større legemiljø.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Rebecca Skauge
Tittel: Teamleder
Telefon: 918 58 181
E-post: rebecca.skauge@sarpsborg.com
Navn: Henrik T Widnes
Tittel: Medisinskfaglig overlege
Telefon: 472 43 598
E-post: henrik-theodor.widnes@sarpsborg.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Team kommunale legetjenester
Roald Amundsens gate 17
1723 SARPSBORG
Søk på stillingen