Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Om oss:

Legetjenesten i Meløy er lokalisert ved tre kontorsteder i kommunen: Ørnes, Glomfjord og Engavågen. 

Nordlandssykehuset i Bodø, ligger 12 mil nord for Ørnes og er vårt lokalsykehus. Ny ambulansestasjon med heldøgns bemanning på vakt til enhver tid, er stasjonert i nær tilknytning til Ørnes. I tillegg er det ambulansebåt stasjonert ved Ørnes havn.

Om stillingene:

Legetjenesten har ledige stillinger som ALIS-/ fastlege på Ørnes, og vi søker leger som ønsker å bidra i den videre utvikling av tjenesten. 

På Ørnes legekontor har vi ledig to stillinger i 100 %. Ørnes-kontoret er et moderne, velutstyrt legekontor lokalisert i kommunens nye Helse- og velferdssenter. Kontoret er bemannet med 5 legehjemler og hjelpepersonell. Ørnes legekontor er også lokasjon for legevakt. 

Listelengden varierer og vurderes i nærmere samråd med søkerne. Stillingene omfatter også kommunale oppdrag innen kommunal legevakt, helsestasjon, skolehelsetjeneste, sykehjem og KAD.

Oppstart snarest eller etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Fastlegeansvar for egne pasienter
 • Deltakelse i kommunal legevaktordning
 • Kan bli tilpliktet kommunalt allmennlegearbeid inntil 7,5 time pr uke

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett
 • Gjennomført og bestått turnus eller LIS1
 • Spesialist i allmennmedisin, -under spesialisering eller vil påbegynne denne
 • Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig
 • Det stilles krav om B2 både skriftlig og muntlig.
 • God kjennskap til norsk helsevesen

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert
 • Vilje og evne til faglig utvikling
 • Personlig egnethet vektlegges, i tillegg til utdanning og erfaring

Vi tilbyr

 • Tilsetting i kommunal stilling som fastlege med fast lønn, eller mulighet til å drive som selvstendig næringsdrivende.
 • Tilrettelegging for spesialisering ALIS (og opprettholdelse av spesialitet) i allmennmedisin
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP/SPK. Se pensjonsguiden
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Korte avstander til store naturopplevelser, sommer som vinter

Annet

 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass ved behov /ledighet
 • Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Søkerne vil i så fall bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.
 • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert.
 • Utvidet politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse av stilling.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Meløy kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eltayeb Khalafalla
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48044458
E-post: eltayeb.khalafalla@meloy.kommune.no
Navn: Anne Wiik
Tittel: Leder
Telefon: 90721716
E-post: anne.wiik@meloy.kommune.no
Arbeidssted
Legetjenester, Meløy kommune
Gammelveien 16
8150 Ørnes
Søk på stillingen