Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Seksjonene har ledig faste stilinger som LIS

Seksjonene tilbyr psykiatriske spesialisthelsetjenester til voksne pasienter med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser. Seksjonene har et tett samarbeid med mulighet for hospitering hos hverandre. Vi holder til på Dikemark i Asker, ca. 3 mil utenfor Oslo.

Seksjonene har ledige faste stillinger for LIS. Ønsket startdato 1.10. 2023 eller tidligere.
Klinikk psykisk helse og avhengighet er godkjent for 5 års tellende tjeneste i spesialiteten voksenpsykiatri og har utdanningsstillinger i avdelingene for psykisk helse; døgnbehandling og nasjonale og regionale, samt distriktspsykiatriske sentra; Nydalen og Søndre Oslo.
Faste ansatte inngår i klinikkens rotasjonsordning. Rotasjon foregår som hovedregel to ganger per år. Arbeidsgiver forsøker å legge til rette for rotasjon, slik at man får tellende tjeneste så raskt som mulig.

Seksjon PUA

Seksjonen har regional
spesialpoliklinikk og to døgnenheter med til sammen 12 sengeplasser,
opptaksområdet er Helse Sør Øst. Seksjonen drifter også Nasjonal kompetansetjeneste
for utviklingshemming og psykisk helse.

For mer informasjon om seksjonen, se vår hjemmeside; https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helse-nasjonale-og-regionale-funksjoner/regional-seksjon-psykiatri-utviklingshemningautisme 

Det stilles krav til fremleggelse av politiattest ved tiltredelse av stilling jfr. Psykisk helsevernloven §4A-7.

Seksjon for psykosebehandling

Seksjon for psykosebehandling har 32 døgnplasser fordelt på 3 enheter. To for psykoselidelser og en for lokal sikkerhetspsykiatri. Vi tar i mot pasienter med alvorlige og sammensatte tilstander, primært psykoser, ofte i kombinasjon med rus- eller atferdsproblemer. Seksjonen tilbyr også judisielle observasjoner.

Seksjonen har fem overleger og to LIS. Vi trenger dyktige og engasjerte LIS til en av våre døgnenheter og vi kan tilby en arbeidsplass med gode
muligheter for faglig og personlig utvikling. Seksjonen holder til i vakre
omgivelser på Dikemark i Asker.

Vi ser frem til å lese din søknad. Kun elektroniske søknader i webcruiter vil bli vurdert. To referansepersoner oppgis i søknaden.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet består av utredning og behandling i et tverrfaglig team i tett samarbeid med annen helsetjeneste og kommunen
 • Alle legene arbeider i team med psykolog, sykepleier/vernepleier i utredning/diagnostisering og behandling av psykisk lidelse hos pasientene
 • Deltar i felles forvaktordning sammen med de øvrige seksjonene på Dikemark (for tiden 9-delt)

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjente læringsmål i spesialistutdanningens del 1/turnus
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig kommunikasjon for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Tidligere erfaring vil bli vektlagt

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Selvstendig og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser
 • En spennende stilling i et tverrfaglig kompetansemiljø med hyggelige kollegaer og god ledelse
 • Fokus på bred og grundig utredning av pasientene 
 • Høyt fokus på fag og kvalitet
 • Faglig og personlig utvikling, blant annet gjennom budsjetterte kursmidler
 • Opplæring, veiledning og undervisning i fagfeltet


Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Tilleggsutdanning
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Gunn Helen Klevmoen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 452 14 277
Navn: Ruth Katharina Vieler
Tittel: Overlege
Telefon: 473 84 874
Arbeidssted
Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Regional seksjon psykiatri, utviklingshemming/autisme (PUA) og Seksjon for psykosebehandling
Verkensveien 19
1385 Asker
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image