Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.


Ålesund sjukehus ligg ved fjorden, med flott utsikt til Sunnmørsalpane, og kort vei både til natur og byliv. Ålesund sjukehus er det mest differensierte sjukehuset i Helse Møre og Romsdal HF.
Avdeling for radiologi Ålesund og Volda - Radiologi Ålesund har 13 overlegar og 8 LIS, med eit ungt og engasjert kollegium. Radiologi Ålesund har totalt 97 tilsette.
Maskinparken består av 2 MR, 2 CT, 3 ultralyd, 4 konvensjonelle røntgenlabber, intervensjonslab og brystdiagnostikk. I tillegg har Radiologi Ålesund nukleærmedisin med SPECT/CT og PET/CT, med den første 6-rings PET/CT i Norge!

Radiologi Ålesund har ledig fast 100% stilling for radiolog, med oppstart snarast, etter avtale med seksjonsleiar.

Vikariat er ledig frå d.d. til 1.11.24. Opplys i søknaden kva stilling du søkjer på (fast og/ eller vikariat). 

Vi tar sikte på å intervjue aktuelle kandidatar etter kvart som søknadane kjem inn.


Arbeidsoppgåver

 • Generell radiologi, inkludert MR, CT og ultralyd.
 • Vere ein aktiv pådrivar til fagutviklinga i samarbeid med kompetente og engasjerte kollegaer.
 • Overlegar har bakvakt ca. kvar 6. helg, samt ei bakvakt på kveld annankvar veke (LIS har døgnkontinuerlig vakt)

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i radiologi
 • God norsk eller nordisk språkleg framstillingsevne, munnleg og skriftleg  

Personlege eigenskapar

 • Vere engasjert i arbeidsoppgåvene
 • Kunne medvirke til eit godt arbeidsmiljø
 • Kunne trivast med teamarbeid
 • Arbeide målretta og løysingsorientert

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
 • Tilskot til flytting i henhold til gjeldande vilkår
 • Mulighet for granskning heime på kveldstid etter avtale for faste tilsette
 • Administrasjonstid for overlegar 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Ingunn Petrine Flo
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 91353606
E-post: ingunn.petrine.flo@helse-mr.n
Hjemmeside
Arbeidssted
Radiologi Ålesund - legar, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund
Søk på stillingen