Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Arbeidssted
Legetjenester har ledige vikariater for leger i spesialisering på både Fredrikstad og Hvaler legevakt og på Helseparken Onsøyheimen. Stillingene har en lengde på 12 måneder med mulighet for forlengelse. Arbeidet kan kombineres med arbeid på andre kommunale institusjoner.
 
Fredrikstad og Hvaler legevakt
Fredrikstad og Hvaler legevakt har som oppdrag å tilby øyeblikkelig hjelp ved akutt oppstått sykdom og skade til en befolkning på 85 000, som øker til 120 000 om sommeren. Hovedandelen av vår aktivitet foregår på legevakten, som er lokalisert på Kråkerøy i Fredrikstad. Vi holder til i moderne lokaler, sammen med Akuttavdelingen, Rehabiliteringsavdelingen og ambulansestasjon. I tillegg utføres litt i underkant av 3000 utrykninger og tilsyn utenfor våre lokaler årlig. Disse oppdragene løses i samarbeid med sykepleier i velutstyrt legebil.
 
Helseparken Onsøyheimen
Helseparken Onsøyheimen åpnet i april 2023 med 5 avdelinger, og tilsammen 120 sengeplasser. Helseparken tilbyr heldøgns korttidsopphold for pasienter med ulike behov, og vil ta imot pasienter til ordinære korttidsopphold, utskrivningsklare pasienter fra sykehus og til avlastning. Kommunehelsetjenesten har utviklet seg mye siden samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012, og Helseparken vil behandle til dels svært syke pasienter. Det er stor variasjon i diagnosegrupper, og til dels komplekse medisinske, kirurgiske og palliative problemstillinger.
 
Stillingsbeskrivelse
Legegruppen hos oss har en bred faglig bakgrunn, og vi har et godt sosialt miljø hvor det oppleves trygt å drøfte med kolleger. Det er alltid en spesialist som er tilgjengelig for konferering på dagtid. Det er ukentlige mandagsmøter hvor det gjennomføres morgenundervisning og kasuistikk gjennomgang. Hos oss blir du tidlig involvert i legegruppens kontinuerlige arbeid med utvikling av vårt fag og våre tjenester.
 
Leger i spesialisering får strukturert oppfølging og veiledning av erfarne kollegaer. Det gjennomføres internundervisning med faglige samlinger annenhver uke. I tillegg arrangerer legetjenester flere møteserier på kveldstid som er arenaer hvor du kan utvikle din faglige kompetanse. Med varierte temaer, ferdighetstrening på simuleringssenter og studiedager i turnus er dette med på å sikre faglig utvikling og progresjon i ditt spesialiseringsløp.
 
Som nyansatt får du en systematisk opplæring og en fadder som vil fungere som en drøftingspartner. Ved arbeid på legevakten inngår du i en tredelt turnus med nattevakt annenhver uke og helgearbeid hver 6 uke.
 
 For fullstendig utlysning, se annonser på kommunens nettsider.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Kontaktperson
Navn: Ole-Magnus Flakstad Pedersen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 69 30 77 24
E-post: oleped@fredrikstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Jens Wilhelmsens gate 1
1671 KRÅKERØY
Søk på stillingen