Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Nordlandssykehuset HF har ledig vikariater à 12 mnd for lege i spesialisering ved Barneklinikken.  

Stillingene er ledig fra 02.10.2023

Barneklinikken i Bodø er landsdelens eneste barneavdeling.

Barneklinikken består av tre enheter;

 • Nyfødtintensiv hvor vi behandler nyfødt fra uke 26. Bodø har kvinneklinikk hvor alle risikofødsler i landsdelen sentraliseres
 • Barnepoliklinikk, dagpost og sengepost er organisert i en enhet. Øvre aldergrense for ny-henviste pasienter er 16 år, men de fleste kronikere følges ved enheten til de blir 18 år. Vi dekker et bredt fagfelt
 • Habilitering for barn og ungdom er også tilknyttet Barneklinikken og LIS roterer med jevne mellomrom dit
 • Medisinske undersøkelser på Barnehuset i Bodø og Mosjøen gjøres også av leger fra Barneklinikken

Klinikken har 9 faste LIS stillinger.

Tjenesten er variert. Den første måneden går med til å bli kjent med klinikk og tjenesteform.  I denne perioden har man 4-5 opplæringsvakter avhengig av tidligere erfaring. Du vil få tildelt veileder ved ansettelse.  

Ved vår klinikk tilbyr vi store deler av spesialistutdanningsløpet i Barnesykdommer. For oppnåelse av enkelte læringsmål er det aktuelt med spesialiseringsperiode ved et samarbeidsforetak i 18 måneder, slik beskrevet i utdanningsplan for fagområdet. Vi har per i dag fagavtale med UNN, St. Olavs og OUS. 

Tentativ plan for  gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen. 

Arbeidsoppgaver

På dagtid veksler man mellom å jobbe på en av postene (nyfødt, storebarn, HABU), dagvakt eller poliklinikk i tillegg til rotasjon på Barnehuset. Det legges opp til selvstendig poliklinikk etter ca. 4-6 måneder. Det er også lagt inn fordypningsdager etter gjeldende avtaler i tjenesteplan. 

Tjenesten innebærer 9-delt tilstedevakt, med 0-uke hver 9. uke. I ukedagene begynner vakt kl. 15.00, mens de i helgene er todelt. Bakvakt er tilstede til kl 20.00 på hverdager, i tillegg har vi et eget nyfødtvaktsjikt.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført og godkjent LIS del 1/ turnustjeneste
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter medarbeidere som liker å engasjere og utvikle seg faglig, og som kan ta på seg ansvar
 • Du må tørre å gå inn i vanskelige situasjoner av og til, men med den tryggheten at du alltid vil ha erfarne kolleger rundt deg til å veilede og støtte deg. Det forventes at man kan jobbe selvstendig, rasjonelt og effektivt. Samtidig må man ha selvinnsikt og være klar over egne faglige begrensinger og be om hjelp og støtte ved behov        
 • For våre pasienter er det ekstra viktig at du er imøtekommende, ydmyk og stiller med et åpent sinn
 • Vi ønsker også en kollega som kan engasjere seg sosialt utover det rent faglige

Vi tilbyr

 • Muligheten til å arbeide i en klinikk som er i stadig endring for å tilpasse seg pasientenes behov
 • Faglig engasjerte kolleger
 • Gode muligheter for faglig utvikling og deltagelse i ulike prosjekter
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med stor takhøyde og aksept.
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Kristin Wasland
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 91855173
E-post: kristin.wasland@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Barneklinikken, Nordlandssykehuset HF
Parkveien 95
8005 Bodø
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image