Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du bli vår nye lege på Sandnes Helsesenter? Vi søker primært etter deg som ønsker fast stilling men det er også aktuelt å gjennomføre seks måneders institusjonstjeneste som ledd i spesialisering i allmennmedisin. Det er mulighet for snarlig oppstart og redusert stilling.

Sandnes Helsesenter er et rent korttidssykehjem med totalt 40 sengeplasser fordelt på tre avdelinger. Stillingen er knyttet til rehabiliterings- og etterbehandlingsavdelingen ved Sandnes Helsesenter. Pasientene kommer i hovedsak fra SUS med behov for tett oppfølging og rehabilitering etter akutt sykdom. Jobben innebærer nært samarbeid med sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det er fra før tre andre leger på Sandnes Helsesenter med til sammen 2,1 årsverk. De ansatte legene har bred kompetanse med lang erfaring i geriatri og allmennmedisin og har vært på Sandnes Helsesenter i mange år. Legene har et godt faglig og kollegialt samarbeid med hverandre.

Arbeidstid er på dagtid uten plikt til å delta i legevakt.

Kommunen er godkjent utdanningsvirksomhet for allmennmedisin. Tjenesten er godkjent med inntil 2.5 år mot spesialisering i allmennmedisin og som institusjonstjeneste. Ansatt i spesialisering i ny ordning har rett på ALIS avtale, veileder og kurs etter spesialiseringsforskriften. Sandnes kommune vil legge til rette for at spesialistkandidater får 2 år åpen uselektert allmennpraksis i kommunen.
 • Søknadsfrist: 30.09.2023
 • Arbeidsgiver: Sandnes kommune
 • Sted: Sandnes
 • Stillingstittel: Lege/legespesialist
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 •  Ansettelsesf… Fast
 •  Stillingsprose… 100
 • Webcruiter-ID: 470111635
Arbeidsoppgaver

Vi søker en lege med interesse for rehabilitering og arbeid i institusjon. Du må like å jobbe i team med andre yrkesgrupper. Det er ønskelig med erfaring fra rehabilitering, nevrologi, allmennmedisin, indremedisin eller geriatri. Vi kan tilby en spennende og variert hverdag, godt faglig miljø og godt kollegialt samhold.

Kvalifikasjoner 
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Søkere som ikke er spesialist må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering i allmennmedisin
 • Det kreves gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig, minimum tilsvarende B2, helst C1 nivå
 • Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse
 • I denne stillingen kreves det at du leverer egenerklæring for tuberkulose og MRSA før tiltredelse

Personlige egenskaper 
 • Personlig egnethet, samhandlingsevner og erfaring vil bli vektlagt. 
Vi tilbyr 
 • Dagarbeidstid
 • Sandnes kommune er registrert utdanningsvirksomhet, og alle læringsmål i spesialiseringen kan oppnås i kommunen. Det gjelder også institusjonstjenesten
 • ALIS avtale etter Helsedirektoratets ordning under spesialisering i allmennmedisin
 • Kommunen betaler for legenes tilgang til Norsk elektronisk legehåndbok
 • En spennende og variert arbeidshverdag
 • Lønn etter avtale
 • Hjem-jobb-hjem avtale
 • Gratis svømming for alle ansatte i kommunens svømmehaller
 • Bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Arbeid i en trivelig by omgitt av fantastiske naturområder: Strender, fjord og fjell
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktperson
Navn: Balpreet K. Sandhu
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 47511722
E-post: Balpreet.kaur.sandhu@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Sandnes Helsesenter
Parkveien 2
4307 SANDNES