Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Horten kommune lyser ut to ledige sykehjemslegestillinger med mulighet for fleksibilitet i forhold til stillingsstørrelse og organisering av arbeidstid. Vi søker etter dyktige og engasjerte sykehjemsleger til kommunens sykehjem og helsehus. Indre- Havn sykehjem, Borre sykehjem og Åsgårdstrand sykehjem har langtidsplasser. Horten helsehus- Braarudåsen, har korttidsplasser, rehabiliteringsplasser, KAD og palliasjonsplasser. De ledige stillingene er p.t. besatt av vikarer og oppstartsdato kan være fleksibelt.

Kommunen har 3 fulle legestillinger fordelt på disse institusjonene, og legene har ansvar for en langtidsinstitusjon hver. Ellers jobber legene ved helsehuset hvor det ofte er to leger tilstede. 

Vi har ukentlige fagmøter hvor legene diskuterer aktuelle problemstillinger, og månedlig internundervisning. Dette bidrar til et sterkt fagmiljø hvor også legene kjenner hverandre godt.

Horten kommune vil legge til rette for gjennomføring av spesialisering i allmennmedisin og permisjon for gjennomføring av uselektert praksis ved fastlegekontor og av sykehuspraksis ved behov. 


Arbeidsoppgaver
 • Legetjenester for beboere på sykehjem og helsehuset
 • Medisinskfaglig ansvar og journalansvar på institusjonene 
 • Tverrfaglig samarbeid med blant annet sykepleiere, helsefagarbeidere og fysioterapeuter
 • Dialog med pårørende
 • Deltakelse i fagutvikling og internundervisning
 • Bidra i forbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid

Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege, og gjennomført LiS1 tjeneste
 • Spesialist eller i et spesialiseringsløp
 • God kjennskap til norsk helsevesen
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Interesse for sykehjemsmedisin og allmennmedisin
 • Fleksibel og selvstendig
 • Ansvarsbevisst og med god innsikt i egen kompetanse
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Et godt og aktivt arbeidsmiljø
 • Tilrettelegging for spesialiseringsløp
 • Avsatt tid for internundervisning og fagmøter
 • Arbeid på dagtid, ingen vaktordning natt/helg
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Horten kommune
Kontaktperson
Navn: Jonette Alm Ellingsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 98068180
E-post: jonette.ellingsen@horten.kommune.no
Arbeidssted
,
3181 HORTEN
Søk på stillingen