Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Unik mulighet for interessert fastlege: Du overtar en veldrevet praksis med alle rettigheter og autonomi som en selvstendig næringsdrivende, men uten kostnadene forbundet med kjøp av praksis og utstyr. Praksisen lånes ut fra kommunen mot symbolsk leie, og leveres tilbake ved evt. oppsigelse. Kommunen og fastlegene har over tid erfart at ordningen med utleie av fastlegepraksiser fungerer godt.

Praksisen har per nå ca. 1000 pasienter, men listelengde kan om ønskelig justeres opp eller ned. I tillegg til utlyst praksis har legekontoret 2 fastleger som begge er spesialister, og 3 dyktige helsesekretærer . Kommunen har ca 27 500 innbyggere, og for tiden 28 fastlegehjemler. Ønsker du å vite mer om fastlegeordningen i Horten kommune- søk opp vår podcast "Niels og Torbjørn redder fastlegeordningen"!

Praksisen er lokalisert til Sentrum legekontor ligger i Holtandalen. Det er også apotek etablert i samme bygg som legekontoret, og gratis parkering utenfor.

Kommunen er godkjent utdanningsvirksomhet og tilbyr ALIS avtale med tilskuddsordning for allmennleger i spesialisering. Kommunen har stort fokus på allmennlegenes arbeidsvilkår og har gjennom flere år samarbeid med fastlegene om deres vilkår.

Kommunen har egen legevakt med god tilgang på vikarer dersom man ønsker å bytte bort vakter. Det gis en konkurransedyktig timelønn på legevaktsarbeid. Fastlegene skjermes også mot beordring til legevakter gjennom en etablert frivillig vaktordning.


Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for egne listepasienter
 • Deltagelse i kommunen legevaktsordning
 • Samarbeid med kommunale helsetjenester og helseforetak
 • Som fastlege kan man pålegges kurativt arbeid for kommunen i inntil 7,5 timer pr. uke, med lønn og praksiskompensasjon etter gjeldende avtaler. Kommunen har tradisjon for å løse dette uten å bruke pålegg.
 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist eller under spesialisering
 • Gjennomført LiS1 tjeneste
 • Søker må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
 • Søker må kunne fremlegge gyldig politiattest før ansettelse

Personlige egenskaper
 • Personlig egenskaper som bl.a. god pasienthåndtering, høy faglighet og samarbeidsevne vektlegges
 • Fleksibilitet for overtakelsestidspunkt kan vektlegges
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr
 • Dyktige fastlegekollegaer å samarbeide med
 • Et stabilt og godt fastlegekollegium i kommunen
 • Spennende og givende arbeidsoppgaver
 • Utvidet tilskuddsordning for ALIS
 • Konkurransedyktige betingelser med kommunalt påslag på basistilskudd
 • Konkurransedyktig legevaktsbetingelser
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Horten kommune
Kontaktperson
Navn: Jonette Alm Ellingsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 98068180
E-post: jonette.ellingsen@horten.kommune.no
Arbeidssted
Holtanløkka 1
3188 HORTEN
Søk på stillingen