Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bydel Stovner søker én nullhjemmel tilknyttet Stovner Legesenter. Legesenteret er organisert som et AS og består av 10 leger, hvorav 6 er spesialister i allmennmedisin, og én er LIS1 lege. I tillegg har vi ansatt 8 helsesekretærer. Ny fastlege forutsettes å inngå kollegial aksjonæravtale med legesenteret. Betingelser for inntreden i gruppepraksisen må derfor avtales med legesenteret i tråd med avtaleverket mellom Den norske legeforeningen og Oslo Kommune. Det gjøres oppmerksom på at fastleger er selvstendig næringsdrivende. 
Stovner Legesenter er et veldrevet legesenter med godt innarbeidede rutiner og et godt arbeidsmiljø. Legesenteret er sentralt plassert i Bydel Stovner, nordøst i Oslo med grense til Romeriksregionen. I løpet av høsten 2023 vil Stovner Legesenter flytte til nyoppussede lokaler på Nedre Rommen. 

Bydelen har ca. 34 000 innbyggere. Det er en variert befolkning, og stor grad av trivsel blant innbyggerne i bydelen. Bydelen har et sterkt fokus på forebygging, behovsstyrt tjenesteutvikling, myndiggjøring av medarbeidere, kontinuerlig forbedringsarbeid og å bruke digitaliseringens muligheter. Vi er opptatt av å sørge for en god og stabil fastlegeordning for bydelens innbyggere, og et godt samarbeid mellom fastlegene og bydelen, både i enkeltsaker og på systemnivå. Det benyttes Infodoc Plenario som journalsystem.

Vi tilrettelegger for leger som ønsker et ALIS forløp. Det blir da opprettet en avtale mellom deg og bydelen hvor du får muligheten til å få dekket kurs, og få praksiskompensasjon ved fravær i forbindelse med kurs og veiledning. Vi ønsker å tilrettelegge for at du får et fullverdig ALIS-løp og blir ferdig spesialist i allmennmedisin på normert tid.

Du kan lese mer om Stovner Legesenter her.

I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven må politiattest fremlegges før oppstart. Tre referanser bes oppgitt. 

Arbeidsoppgaver
 • Generelle fastlegeoppgaver med listeansvar for pasienter
 • Hjemmelen er tilpliktet inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste og migrasjonshelse
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege uten begrensning. Godkjent turnus/LIS1 tjeneste  eller tilsvarende i helsepersonellregisteret
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt utdanning til spesialiteten i allmennmedisin
 • Meget gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Godt kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege vektlegges
 • Ønskelig med forståelse og interesse for å arbeide med en mangfoldig befolkning
 • Ønskelig med erfaring fra fastlegepraksis

Personlige egenskaper
 • Du er læringsvillig og har evne til å tilegne deg kliniske ferdigheter, følge veiledningsgruppe, og ta obligatoriske kurs i spesialistutdanningen i allmennmedisin
 • Du er ansvarsbevisst, dedikert og engasjert
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap
 • Du har interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene
 • Du har gode digitale ferdigheter

Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo Kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift
 • ALIS-avtale med bydel med mulighet for praksiskompensasjon ved kurs og veiledning
 • Et godt læringsmiljø med mulighet for intern veileder på kontoret
 • Sterkt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Fleksibilitet og god intern fraværsdekning i samråd med andre leger ved klinikken
 • 24tBT, spirometri, egen lab, intern undervisning
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Stovner
Kontaktpersoner
Navn: Nomera Shakeel
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 93408611
E-post: nomera.shakeel@bsr.oslo.kommune.no
Navn: Gulshan Rana
Tittel: Fatslege Stovner Legesenter
Telefon: +47 473 08 796
E-post: gulshan@stovnerlegesenter.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Stovner Legesenter
Karl Fossums vei 30
0969 OSLO
Søk på stillingen