Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Politikerne i Oslo har gitt Sykehjemsetaten og  Stovnerskoghjemmet i oppdrag  å opprette 7 plasser for beboere med langvarig og omfattende rusbruk som har omfattende somatiske helseutfordringer. De nye plassene har toleranse for pågående illegal rusmiddelbruk.

Stovnerskoghjemmet drifter i dag en rusavdeling med totalt 23 plasser. De nye 7 plassene vil bli en del av denne avdelingen.

Dette er et nytt og bydelsomfattende tilbud til målgruppen og vi blir det eneste sykehjemmet i Oslo som tilbyr disse plassene.

I tillegg til spesialavdeling for pasienter med rusavhengighet, har sykehjemmet også spesialenhet innen demens/forsterket demens-totalt 19 plasser og 4 avdelinger for ordinære somatiske plasser- totalt 148 plasser. 

Stovnerskoghjemmet beboere skal oppleve god livskvalitet og meningsfulle hverdager, der "hva er viktig for deg prinsippet" gjennomsyrer vårt daglige arbeid. Sykehjemmet skal oppleves som et trygt sted for våre beboere og deres pårørende.

Stovnerskoghjemmet har et sterkt fagmiljø med fagdekning på nærmere 100%, der samarbeid på tvers av profesjoner er svært viktig. Sykehjemmet har en god legedekning hvor legene er tilknyttet hver sin avdeling. Vi har et godt terapeut team bestående av fysio-, ergo-, miljøterapeut og aktivitører.

I forbindelse med de 7 forsterkede plassene, så økes bemanningen og vi har fått tilført friske midler og nye stillinger.

Foruten stillinger i pleien som flere sykepleiere og helsefagarbeidere har vi fått øket legeressursene og søker nå etter en 50% stilling som lege.

Vi har i dag totalt 1,9 legeårsverk  fordelt på 6 avdelinger og 148 beboere som er fordelt på følgende måte:
2 leger i 50% hver har ansvar for 106 beboere på somatiske plasser( 4 avdelinger).
En lege i 90% har i dag hovedansvaret for de to spesialavdelingene(skjermet og rus)-totalt 42 plasser.

I fremtidig organisering vil den eksisterende 90% stillingen ha hovedansvaret for den skjermede avdelingen samt bidra til å styrke de somatiske avdelingene. Den vil i tillegg kunne bistå inn på rusavdelingen ved behov.

Den nye 50% legestillingen vi nå søker etter vil  ha hovedansvaret for rusavdelingen inkludert de nye forsterkede plassene-totalt 23 plasser. Videre må man også bistå inn på andre avdelinger ved behov.

Vi ser nå etter en lege i 50% stilling. Det kreves i utgangspunktet at søker er spesialist eller i et spesialiseringsløp. Alternativt kan leger som har ferdigstilt  LIS1 med 2 års erfaring som lege søke. Man må da forplikte seg til å gå  inn i spesialisering i allmennmedisin.

Det er ønskelig med erfaring innen avhengighets/ psykisk helse feltet. Søkeren må ha interesse og engasjement for beboere med rusrelaterte problemstillinger.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Du må trives i et hektisk arbeidsmiljø, være fleksibel, initiativrik, miljøskapende og løsningsorientert. Vi har stort fokus på å skape et godt hjem for våre beboere og derfor søker vi etter en lege som har interesse for å gjøre det lille ekstra.

Legene er organisatorisk underlagt kvalitetssjef.


Arbeidsoppgaver
 • Ivareta rollen som tilsynslege etter gjeldende regelverk   
 • Veilede, undervise og informere beboere, pårørende og kollegaer
 • Utføre forsvalig og nødvendige helsetjenester i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Bidra inn i tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner
 • Autorisert lege med gjennomført LIS1 samt 2 års erfaring som lege
 • Er spesialist eller i et spesialiseringsforløp, alternativt forplikter seg til fremtidig spesialiseringsløp innen almenmedisin
 • Erfaring fra arbeid innen rus og psykiatri er ønskelig
 • Evne til å jobbe både i team og selvstendig
 • Arbeide systematisk og er resultatorientert
 • Evne til nytenking
 • Må beherske digitale verktøy
 • Erfaring fra dokumentasjonssystemet Gerica er en fordel
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, tilsvarende nivå C1- tidligere Bergenstest
 • Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.
 • Gyldig politiattest må fremlegges (ikke eldre enn 3mnd.) Arbeidstakeren må selv innhente politiattesten jf. Politiregisterloven §44. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før søkeren tiltrer

Personlige egenskaper
 • Faglig engasjert, kunnskapsrik og positiv
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert, strukturert og systematisk
 • Evne til å veilede og bidra til kompetanseheving blant kolleger
 • Bidra positivt inn i legenettverket på Stovnerskoghjemmet og i sykehjemsetaten generelt

Vi tilbyr
 • Kompetanseutvikling
 • Utfordrende arbeidsoppgaver, høyt faglig nivå og gode kolleger
 • Et dynamisk og innovativt arbeidsmiljø
 • Gode lønns-, forsikrings-, og pensjonsforhold
 • Lønn i henhold til særavtale om Lokal lønnsdannelse for leger
 • Les mer om Oslo Pensjonsforsikring på www.opf.no
 • Les mer om Oslo-forsikring på www.oslo.kommune.no    
Elektroniske søknader med alle attester og vitnemål må leveres via rekrutteringsportalen WebCruiter
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Kontaktpersoner
Navn: Mette Berg Walaker
Tittel: Kvalitetssjef
Telefon: 23433265
Navn: Aisha Ansari
Tittel: Lege
Telefon: 23433271
Navn: Sigrun Peymann
Tittel: Avdelingssykepleier
Telefon: 23433274
Arbeidssted
Stovnerskogen sykehjem
Ruths vei 4
0980 OSLO
Søk på stillingen