Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Anestesiavdelingen har ledig 2 faste stillinger for overlege.
Vi søker en overlege til legeenheten på Gardermoen. Denne enheten består av 8 overleger som bemanner 5 operasjonsstuer samt kardiologisk lab med PCI og ablasjoner. Driften på Gardermoen er kun elektiv, men legene har også tilstede-vakt på natt. DEn som tilsettes på Gardermoen må også påregne noe tjeneste på Nordbyhagen.

Vi søker også etter en erfaren overlege med hovedtjenestested på Nordbyhagen. Denne legen ønskes fortrinnsvis til vakttjeneste i tertiærvaktsjiktet og må derfor ha noe erfaring innen intensiv og barneanestesi. 

'Ved intern tilsetting på Gardermoen vil det bli ledig stilling på Nordbyhagen. Det bes oppgitt i søknaden hvilken av stillingene du søker. 

Anestesiavdelingen ved AHUS har over 380 ansatte, hvorav 80 er leger og 30 av disse er LIS. Avdelingen har 3 LIS i primærvakt og 2 overleger i sekundær- og tertiærvakt, samt overlege i langdagsjikt. Det er egne leger tilknyttet intensivseksjonen i hjemmevaktordning. Overlegene inngår i de ulike overlegesjiktene avhengig av kompetanse og behov. 

Anestesivdelingen er en stor avdeling med arbeid på sentraloperasjon, postoperativ, intensiv, smertepoliklinikk og dagkirurgisk avdeling på Nordbyhagen. Anestesiavdelingen bemanner også operasjonsstuer på Ski og Gardermoen med anestesileger.

Det er tilknyttet to professorater til avdelingen. Avdelingen har et friskt, sosialt og stimulerende arbeidsmiljø. Det er stor aktivitet på dag, kveld og natt. Legene har allsidige arbeidsoppgaver med mange kritisk syke pasienter. 

Akershus universitetssykehus er et sykehus med stor aktivitet. Vi utfører over 20 000 kirurgiske inngrep og har ca 5500 fødsler per år. Intensivseksjonen og postoperativ behandler ca 900 intensivpasienter årlig.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.


Arbeidsoppgaver

  • Overlegen forventes å delta i arbeid ved operasjon, intensiv og postoperativ ved avdelingens lokasjoner.

Kvalifikasjoner

  • Søker må være spesialist i anestesiologi
  • Søker må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

  • Vi søker kolleger med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som setter pris på en variert hverdag
  • Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr

  • En variert arbeidsdag i flotte sykehuslokaler
  • Gode velferdstilbud for ansatte,f.eks hytteutleie, teaterbilletter osv
  • Bedriftsidrettslag med variert treningstilbud
  • Mulighet for hjelp med bolig og barnehage
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Else-Marie Ringvold
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90919087
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk divisjon, anestesiavdelingen
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen