Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det er ledig en nyopprettet hjemmel på Apotekergården legesenter i Nes kommune. 

På Apotekergården legesenter er det 3 fastlegehjemler og en LIS1-lege. Det er velfungerende helsesekretærer og fullt utstyrt lab. 
Hjemmelen er en 0-hjemmel med et foreløpig listetak på 600 pasienter som kan økes etter avtale.
Både spesialister i allmennmedisin, men også ikke-spesialister som ønsker spesialisering i allmennmedisin oppfordres til å søke. Som næringsdrivende ALIS i Nes er forholdene tilrettelagt for spesialisering i allmennmedisin. Du får fullt ALIS-tilskudd etter gjeldende reglement.
Et av satsingspunktene til Nes kommune er ALIS og å sikre gode forløp for leger i spesialisering. Vi har også fokus på tverrfaglig samarbeid mellom fastleger og de forskjellige helseinstansene i kommunen.

Nes kommune har egen kommunal legevakt. Fastleger forventes å ta 1-2 vakter hver 8. uke.
Tiltredelse 1. januar eller etter nærmere avtale.

Ved spørsmål til stillingen kan man kontakte en av legene på Apotekergården:

Elisabeth Løvtangen, 98877790
Khalid Faizi, 92450491

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver
 • Deltakelse i kommunalt legevaktsarbeid
 • Drift av legesenteret

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste, LIS 1 eller tilsvarende
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med kommunen
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Stor vilje til å samhandle med andre deler av helsetjenesten.
 • God framstillingsevne i norsk, skriftlig og muntlig.
 • Fleksibel, kreativ, engasjert og selvstendig.
Personlig egnethet vektlegges
Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder
Vi tilbyr
 • Gode samarbeidspartnere, både på kontoret og i andre deler av kommunehelsetjenesten
 • Gode kollegiale forhold mellom fastlegene i kommunen med regelmessige møter
 • Godt arbeidsmiljø på legekontoret
Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nes kommune Akershus Fylke
Kontaktperson
Navn: Lina Grøndahl
Tittel: Leder
Telefon: Telefon:95056016
E-post: lina.grondahl@nes.kommune.no
Arbeidssted
Apotekergården legesenter
Jernbanegata 12
2150 ÅRNES
Søk på stillingen