Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Spesialist i anestesiologi i 100 % stilling
Fast stilling med tiltredelse 1. januar 2024

HSR er et av Vestlandets mest moderne sykehus, totalrenovert i 2016. Vi er en kompetansebedrift med rundt 50 ulike fagprofesjoner og spesialistgrupper. Fokus på kvalitet både i behandlingen og i støttefunksjonene er sentralt. HSR jobber aktivt med faglig utvikling og deltar ofte i ulike nasjonale studier og forskningsprosjekter. Sykehuset har eget forskningsfond etablert av Haugesund Sanitetsforening.

Revmakirurgisk/ ortopedisk avdeling driver hovedsakelig med elektiv ortopedisk kirurgi og har fokus på god perioperativ anestesi. Vi har et tett samarbeid mellom ortopeder og anestesiologer om behandling av smertepasienter med muskel- og skjelettplager. Teamet i dag består av 4 ortopeder, 2 anestesileger, sykepleiere og operasjonsteknikere.

Vi ønsker å styrke bemanningen med en overlege med anestesiologi som spesialfelt. Arbeidsoppgavene vil være deltakelse i klinisk virksomhet og vaktarbeid etter avtale. Mulighet for fleksibilitet med tanke på bierverv.

Kvalifikasjoner
• Godkjent spesialist i anestesiologi
• Interesse for regionalanestesi og smertebehandling
• Relevant erfaring fra sykehus
• Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
• Engasjement og interesse for faget og utvikling av dette
• Du er opptatt av god drift med utgangspunkt i gode pasientforløp
• Resultatorientert
• Selvstendig og fleksibel
• Personlighet og evne til å arbeide i team vektlegges

Vi tilbyr utfordrende og variert arbeid i et godt arbeidsmiljø med fokus på fagutvikling. Sykehuset har gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom KLP. Trenger du hjelp med å skaffe bolig er vi behjelpelige med å ordne dette.

Søknadsfrist 1. november 2023
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS
Kontaktpersoner
Navn: Kari Nådland
Tittel: Administrerende direktør
Telefon: 922 22 171
Navn: Øystein J. Gøthesen
Tittel: Avdelingsoverlege revmakirurgisk/ ortopedisk avdeling
Telefon: 480 55 116
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Karmsundgata 134
5528 HAUGESUND
Søk på stillingen