Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vil du bli vår nye kollega?
I DPS Halden-Sarpsborg får vi en ledig stilling som overlege ved døgnseksjon, post 1, i
Haldenklinikken. Vi ønsker oss en dyktig og engasjert psykiater til et veldrevet DPS.

Vi i DPS Halden-Sarpsborg er 11 overleger og 4 LIS sammen med mange andre dyktige medarbeidere i
DPS Halden-Sarpsborg som søker ny kollega.
På Haldenklinikken har vi en poliklinikk, et psykiatrisk akutteam og 3 døgnposter. I tillegg har vi en
poliklinikk ved Sarpsborgklinikken.

Stillingen er ved døgnseksjon post 1 på Haldenklinikken. Post 1 har 17 senger, og er en 7 døgnpost.
Posten behandler ulike psykiske lidelser og er i hovedsak en allmennpsykiatrisk døgnpost. Det er også en
døgnpost som har ansvar for de fleste psykoselidelser der det er behov for døgninnleggelse. Det er i
tillegg tilbud for medisinfri behandling. Post 2 er en allmennpsykiatrisk 5 døgnpost med 12 senger, som i
hovedsak behandler pasienter med angst, depresjon og personlighetsforstyrrelser. Døgnseksjonene tar
også i mot pasienter som legges inn som øyeblikkelig hjelp. Miljøterapi er en viktig del av behandlingen på
våre døgnposter. Tverrfaglig team her består av seksjonsleder, overlege, LIS, psykolog, sosionom,
psykomotorisk fysioterapeut og øvrig miljøpersonell. Post 3 er en områdedekkende Enhet for
spiseforstyrrelser - og er en 5 døgnpost med 4 senger. Det er miljø for gruppebehandling både i
poliklinikkene og på døgnseksjonene. I poliklinikken er det også kompetanse på ulike behandlingsformer
og fagmiljø for å videreutvikle differensierte behandlingstilbud for de forskjellige pasientgruppene.
Poliklinikken har også ansvar for spesialisthelsetjenester i Halden fengsel. Vi har felles legemøter og
behandlermøter med fokus på ulike faglige temaer i DPS Halden-Sarpsborg.
 

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, planlegge behandlingsforløp og utskrivelser av pasienter
 • Utredning og diagnostikk av psykiske lidelser
 • Behandling av ulike psykiske lidelser
 • Individuell oppfølging av pasienter
 • Samarbeid i tverrfaglige team og samarbeid med kommunehelsetjenesten
 • Delta i inntaksmøte/vurderinger av henvisninger
 • Pasientdokumentasjon
 • Medikamentelle vurderinger
 • Somatiske undersøkelser og oppfølging
 • Ukentlige møter med øvrige behandlere på tvers av døgnseksjonene
 • Veiledning av LIS

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Leger som nærmer seg ferdig spesialisering i psykiatri kan også søke stillingen

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Jobber teamorientert
 • Interessert for utvikling av faget i seksjonen
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et veldrevet DPS som har et meget godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Godt tverrfaglig sammensatt team
 • Faste møter med alle legene i DPS Halden-Sarpsborg
 • Muligheter for faglig oppdatering/utvikling
 • Mulighet for å tilrettelegge for forskning
 • Fast internundervisning
 • Felles årlige fagdager for DPS
 • Velferdstilbud i Sykehuset Østfold
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

Mer informasjon om Østfold kan du lese på følgende nettsider:

- Mulighetsriket
- International School
- Visit Østfold

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Pål Øyvind Ulleberg Dåstøl
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 482 75 263
Arbeidssted
DPS Halden-Sarpsborg
Kjærlighetsstien 30
1781 HALDEN