Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Halden kommune oppretter en nullhjemmel hos lege Jean Claude Bishikwabo for å imøtekomme behovet for flere listeplasser. Dette er i henhold til kommunens plan for legetjenester, og kommunens ønske om å redusere antall solopraksiser. Ved dette kontoret vil du få hyggelige og imøtekommende kolleger. Tiltredelse og listestørrelsen vil avklares nærmere i samarbeid med Halden kommune.

Legekontoret er lokalisert i Halden sentrum. Det finnes parkeringsplasser på utsiden av lokalene. Legekontoret ligger i 3.etasje og det er tilrettelagt for rullestolbrukere med heis. Legekontoret har store, luftige og lyse lokaler, og inneholder 2 legekontor, skiftestue, resepsjon med tilstøtende lab, pauserom og romslig venteværelse. Det er muligheter for utvidelse og ombygging av eksisterende lokaler etter nærmere avtale.
  
Nåværende fastlege har 1000 pasienter på sin liste. Kontoret har per i dag en sekretær ansatt i 65 % stilling. Det er to andre fastlegekontor lokalisert i samme bygning.
  
Legekontoret bruker Hove medical journalsystem og er koblet på Helsenorge.  Laboratoriet er utstyrt med EKG, spirometri, 24-timers blodtrykkmåler, autoklave, utstyr til småkirurgi og diverse hurtigtester.   
                  
Hjemmelen inngår i kommunens ordninger for dagberedskap og legevakt. Det er i underkant av 1 dagberedskapsvakt hver måned. På kveld/natt/helg har vaktbelastningen den siste tiden vært på ca. 3 legevakter per måned, med mulighet for hyppigere vakter for den som ønsker det. Det er mulighet å få kommunale oppgaver knyttet til hjemmelen etter nærmere avtale. 
  
Vi søker kollega med gode kliniske ferdigheter, faglig engasjement og interesse for allmennmedisin 
  • Krav om norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS1 
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin. Leger som ønsker å starte spesialisering kan også søke. 
  • Må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig 
  
Det blir lagt stor vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet for privat allmennpraksis 
  
Vi kan tilby 
  • Rekrutteringstilskudd på kr. 150.000 ved tildeling av hjemmelen. 
  • Garanti for basistilskudd på opptil 500 pasienter i inntil 2 år etter oppstart for å sikre økonomisk forutsigbarhet i en oppbyggingsfase. 
  • Kommunen er registrert utdanningsinstitusjon, og vil tilrettelegge for leger i spesialisering i allmennmedisin. For leger i spesialisering kan vi tilby ALIS-tilskudd på inntil kr 300.000, årlig i inntil 5 år, som utgiftsdekning for kostnader knyttet til det å være i spesialisering, for eksempel deltakelse på kurs eller å ha kortere pasientliste under spesialisering. 
  • Næringsdrivende fastleger som er spesialister, gis 60 % praksiskompensasjon etter allmennlege-foreningens takster i inntil 10 dager per år for tellende kurs som er nødvendige for å beholde spesialiseringen i allmennmedisin.  
  • Velfungerende Allmennlegeutvalg og Lokalt samarbeidsutvalg 
   
Tilsettingsvilkår: 
Det forutsettes at det oppnås enighet med nåværende fastlege om vilkårene for inntreden i legesenterets etablerte kontorfellesskap. De økonomiske betingelsene avtales direkte med legesenteret. 
Ved tildeling vil det bli krevd tilfredsstillende politiattest. For øvrig skjer tildelingen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. 
  
Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål! 
Vi tar sikte på intervjuer av aktuelle kandidater i uke 43 og 44.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktpersoner
Navn: Madelene Berger
Tittel: avdelingsleder
Telefon: 98810742
E-post: madelene.berger@halden.kommune.no
Navn: Jean Claude Bishikwabo
Tittel: Praksiskollega
Telefon: 40099393
E-post: bkwabo@gmail.com
Søknad
Søknad merkes: https://www.halden.kommune.no/vil-du-vite-mer-om-oss/ledige-stillinger/
Arbeidssted
Violgata 8
1776 HALDEN
Søk på stillingen