Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Psykisk helse- og rusklinikken tilbyr spesialisthelsetjenester innen voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling.

Klinikken har over 600 medarbeidere fordelt
på 6 avdelinger med lokasjoner i Salten, Lofoten og Vesterålen og yter både
lokal, fylkesdekkende og regionale sykehusfunksjoner; Akuttpsykiatrisk
avdeling, Spesialpsykiatrisk avdeling, Avdeling for rus psykiatri og
avhengighet, Salten Distriktspsykiatriske senter (DPS), Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, og Lofoten og
Vesterålen DPS.

Klinikken søker etter en
assisterende klinikksjef som ønsker å være med å bidra til den videre utviklingen av Psykisk helse- og rusklinikken
i Nordlandssykehuset.

Assisterende klinikksjef har arbeidssted Bodø og utgjør sammen med klinikksjef og de øvrige avdelingsledere klinikkens sentrale ledergruppe.
Assisterende klinikksjef må være en god lagspiller og være delaktig i å utøve
et helhetlig ansvar for den samlede virksomhet innen foretakets mål, rammer og
verdigrunnlag; kvalitet, trygghet og respekt. Foretakets ledelsesmodell skal
ivareta et helhetsperspektiv, et godt og sammenhengende pasienttilbud, faglig
robusthet og kvalitet, godt arbeidsmiljø og evne til å finne løsninger innenfor
avtalte økonomiske rammer.

Arbeidsoppgaver

 • Medansvar for klinikkens faglige drift, og at virksomheten drives i henhold til økonomiske rammebetingelser, lover, forskrifter og reglement
 • Samhandling med ulike eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra inn i strategisk planlegging og ledelse av klinikken
 • Bidra til utvikling, innovasjon og tjenester av høy kvalitet i klinikken
 • Bidra i omstillings- og kvalitetsarbeid  
 • Bidra til administrering av klinikkens kvalitetssystemer og HMS/KVAM-arbeid
 • Bidra til rapportering og saksbehandling
 • Assisterende klinikksjef deltar i klinikkens ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Relevant masterutdanning
 • Ledererfaring fra spesialisthelsetjeneste psykiatri med dokumenterte resultater innen virksomhetsstyring, fagutvikling og omstilling
 • God kjennskap til de ulike pasientforløp i 2. og 3. linjetjenester, inkludert kjennskap til de aktuelle lovverk (Psykisk helsevernlov)
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God kjennskap til kommunal helsetjeneste og andre samarbeidspartnere

Personlige egenskaper

Psykisk helse- og rusklinikken ønsker søkere som vil ta en aktiv rolle i satsing på pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Du må ha et kunnskapsmessig og erfaringsmessig fundament som sammen med de personlige egenskaper kan gjøre at du kan bidra til de strategiske, faglige, mellommenneskelige og ledelsesmessige oppgaver som ligger til stillingen.

 • Lagspiller med gjennomføringsevne/ handlekraft
 • Har strategiske evner, og ser sammenheng og helhet
 • Engasjement for videre utvikling og faglig styrking
 • Beslutningsevne- og dyktighet
 • Gode relasjonelle ferdigheter
 • Evne til å tåle arbeidspress og tidsfrister
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb i et godt fagmiljø
 • En organisasjon i endring og utvikling som du kan være en del av
 • Tiltredelse etter nærmere avtale
 • Lønn etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Hedda Beate Soløy-Nilsen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 95784141
E-post: Hedda.Beate.Soloy-Nilsen@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Psykisk helse og rusklinikk, Nordlandssykehuset HF
Kløveråsveien 1
8076 Bodø
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image