Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Fredrikstad kommune har 3 ledige fastlegehjemler med oppstart februar/mars 2024. Legekontorene er veldrevne, sentralt beliggende og er hhv 4 og 5-legepraksis.

Vi kan tilby
Fredrikstad kommune tilbyr deltagelse i en flott fastlegegruppe med 81 fastleger og 6 LIS1 fordelt på 21 legekontor, som har et godt samarbeid med kommunen.

Etableringstilskudd på kr 350 000,-.

ALIS tilskudd for å dekke opp fravær i praksis til utdanningen og studiedager

Det legges godt til rette for spesialisering i allmennmedisin, med god oppfølging og veiledning.
Individuell veileder fra oppstart
Hyggelig arbeidsmiljø
Erfarne leger som veiledere og kolleger
Strukturert opplæring i fastlegehverdagen
Strukturert ALIS løp og ALIS faglig møteserie
Strukturert NAV samarbeid – møteserie for praksishverdagen (honoreres av NAV)

Kvalifikasjonskrav
* Krav om norsk autorisasjon.
* Krav om at spesialiseringsforløp i allmennmedisin må være påbegynt.
* Krav om godkjent turnus eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
* Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt.
 
Personlige egenskaper
* Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen tillegges betydelig vekt.
* Søker må ha gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell.
* Søker må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift.

For fullstendig, mer utfyllende annonse - gå inn på linken til kommunens nettsider.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Navn: Kristin Terland
Tittel: Fastlege/hjemmelsinnehaver Ørebekk legesenter
Telefon: 957 70 718
E-post: kristinterland@gmail.com
Navn: Espen Paugard
Tittel: Fastlege Kråkerøy legesenter
Telefon: 920 40 938
Navn: Amanda Endresen Dybing
Tittel: Fastlege/hjemmelsinnehaver Ørebekk legesenter
Telefon: 944 99 729
E-post: amanda.dybing@gmail.com
Navn: Kenneth Kaland Fjellstad
Tittel: Daglig leder/fastlege Ørebekk legesenter
Telefon: 473 01 725
E-post: kekafj@gmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Jens Wilhelmsens gate 1
1671 KRÅKERØY
Søk på stillingen