Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Enheten er en 7 døgnspost med 18 plasser som tar imot pasienter elektivt og akutt, med allmenn-psykiatriske problemstillinger og diagnoser. I tråd med overordnede politiske føringer arbeider vi også ambulant. Det er etablert et tett samarbeid med DPSets ambulante akutt-team. Seksjonen disponerer stillinger for 2 overleger, 1 psykologspesialist og 1 LIS samt ergoterapeut, sosionom og ca. 40 høyt kvalifiserte miljøterapeuter.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Vurdering og prioritering av søknader i samarbeid med overlege 
 • Ambulant virksomhet i samarbeid med kommunepsykiatrien og fastlegene
 • Delta i seksjonens kompetanseutvikling

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Godkjent LIS 1 tjeneste
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vektlegges 
 • Erfaring til psykiatri og kjennskap til Dips er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner 
 • Like høyt arbeidstempo

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Ukentlig klinisk veiledning
 • Rotasjonsordning som sikrer dekning av obligatoriske læringsmål for hele spesialiteten  
 • Samlokalisering med poliklinikk og ambulant team
 • Sentral beliggenhet
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Trine Nordahl Lindstad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 915 29 507
Arbeidssted
DPS nordre Østfold, døgnbaserte tjenester post 1 Moss
Peer Gynts vei 72
1535 Moss
Søk på stillingen