Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du spesialist i fagfeltet allmennmedisin, er faglig trygg, systematisk og god til å se løsninger?  
Er du i tillegg god på kommunikasjon, kan ta raske beslutninger og kan håndtere digitale verktøy? Da er det en spennende jobbmulighet på legevakten for deg.
Vi søker spesialist som ønsker å jobbe med kvalitet, saksbehandling og utvikling av legevakttjenesten i Kristiansand kommune. Legevakttjenesten er i endring og jobber med utvikling og digitalisering av tjenesten gjennom prosjekt "Innovativ legevakt". Prosjektet er godt i gang og vil pågå ut 2024. Det er for tiden 3 overleger i akuttmedisinske tjenester, i ulike stillingsbrøker, der ansvar og arbeidsoppgaver fordeles innad i kollegiet. Det medisinsk faglig ansvar og koordinering av arbeidsoppgaver ligger nå hos en annen overlege, men det kan bli endringer. Legevaktoverlege samarbeider med kommuneoverlegene og deltar i medisinsk faglig råd. 

Kristiansand legevakt dekker befolkningens behov for legevakttjenester i 8 kommuner.
Legevakten skal yte nødvendig helsehjelp når fastlegetjenesten ikke er tilgjengelig. Kristiansand legevakt har i dag to lokasjoner. Hovedlegevakt ligger på Eg og en legevaktstasjon ligger på Tangvall i Søgne. Oppmøtested for overlege vil i hovedsak være på Eg.
Normal arbeidstid for legevaktoverlege vil i være dagtid med i underkant av 1 kveldsvakt pr uke plassert i en turnus. Mulighet for fleksibel arbeidstid etter avtale.
Vi lyser ut 1 x 100 % stilling fast, hvorav ca 70% av stillingen inneholder faglig og administrativt arbeid på dagtid, samt noe klinisk arbeid. Vi er også åpne for andre stillingsprosenter. Vi ønsker å ansette lege med spesialisering innen allmennmedisin, samfunnsmedisin eller annen relevant spesialisering.   

Arbeidsoppgaver

Stillingen er todelt:

Administrativ del:
 • Ansvar for, og deltagelse i undervisning, fag- og kvalitetsarbeid ved legevakten, ØHD og legevaktssentral.
 • Samarbeider med kommuneoverlegene og deltar i medisinsk faglig råd.
 • Saksbehandling, klagebehandling og fagutvikling.
 • Delta i utviklingsprosjekter.
 • Spesialist i allmennmedisin vil ha veiledning og supervisjon for leger under utdanning.

Klinisk del:
 • Sykebesøk fra legevakt.
 • Besvare og følge opp henvendelser fra byens sykehjem og helseinstitusjoner.
 • Delta på utrykning på akuttmedisinske hendelser med ambulanse eller egen legevaktbil.
 • Stillingen er en del av legetilbudet tilknyttet ØHD-tilbud i legevaktdistriktet. I slik tjeneste vil en måtte bistå pasienter innlagt på ØHD.
 • Veiledning av sykepleiere, LIS-leger og andre leger
 • Ved behov være bakvakt for leger som ikke oppfyller kompetansekravet i akuttmedisinforskrift.

Det kan bli endringer i arbeidsoppgaver da legevakten er i endring.

Kvalifikasjoner
 • Du må ha norsk autorisasjon som lege. Du kan ikke ha begrensninger i autorisasjon.
 • Du må være spesialist i allmennmedisin. Samfunnsmedisin eller annen relevant spesialitet vil vurderes.
 • Du må ha selvstendig rett til å takste i forhold til "normaltariffen".
 • Søker må ha god fremstillingsevne på Norsk eller skandinavisk, skriftlig og muntlig.
 • Søker må ha gyldig norsk førerkort. Kopi må vedlegges søknad.
 • Relevant erfaring fra allmennmedisin, akuttmedisin og sykehjem vektlegges .   
 • Ønskelig med erfaring innen simuleringstrening.
 • Søker må kunne fremvise politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd ved tiltredelse.
 • Kjennskap til CGM og Visma Profil er en fordel.
 • Personlig egnethet for stillingen vil tillegges stor vekt.
 
Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt og vi ser etter en person som:
 • Er pålitelig, stabil og som evner å se muligheter og alternative løsninger på problem som måtte oppstå.
 • Er positiv, omgjengelig og som trives både med å arbeide selvstendig og tett sammen med kolleger.
 • Er nøyaktig, ryddig og faglig orientert, og trives i et hektisk arbeidsmiljø.
 • Er fleksibel i forhold til arbeidssted og funksjon.
 • Er effektiv, og har evne til å jobbe med flere saker samtidig
 • Har evne til å jobbe i team og tverrfaglig.
 • Er selvstendig.
 • Har evne til å kommunisere på en trygg og god måte i forhold til kolleger, pasienter og pårørende.
Vi tilbyr
 • Opplæring.
 • Konkurransedyktig lønn. Har du konkrete forventninger til lønn så må det komme frem i søknaden.
 • Godt faglig og spennende miljø.
 • Varierte arbeidsoppgaver.
 • Årsplan med vakt oversikt.
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid etter avtale. 
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Offentlig tjenestepensjon og forsikringsordninger.
 • Oppstart etter nærmere avtale.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kommunale akuttmedisinske tjenester
Kontaktpersoner
Navn: Siri Johanne Boye
Tittel: Legevakt overlege
Telefon: 41108575
Navn: Linde Marie Larsen
Tittel: Ass. legevakt overlege
Telefon: Telefon:91315660
Navn: Jofrid Jåtun Hansson
Tittel: Leder
Telefon: 47710572
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kristiansand kommune
Egsveien 102
4615 KRISTIANSAND S