Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Sykehuset Østfold er et moderne sykehus med spennende arbeidsoppgaver for våre ansatte. Vi søker etter deg som brenner for faget og vil være med i prosessen med å utvikle Sykehuset Østfold videre i fremtiden.

Gastromedisinsk avdeling har 18 senger fordelt på 2 tun. Avdelingen drifter også gastrolab/-poliklinikk, samt Enhet for klinisk ernæring (KEF). Det er høyt tempo og godt faglig miljø. Våre seksjoner kjennetegnes av svært dyktige og stabile personalgrupper. Det gastroenterologiske fagområdet er i rask utvikling, og avdelingen har ambisjon om å være front med å ta i bruk ny teknologi og teknikker. Den polikliniske virksomheten foregår både på Kalnes og i Moss. Avdelingen har 13 overleger.

Stillingene vil ha sitt daglige virke på Gastromedisinsk avdeling i Klinikk for medisin, men vil inngå i vaktordningen i akuttmottaket (sekundærvaktsjikt). Arbeidsplanen der er for tiden 16-delt med arbeid hver 4. helg.
 

Arbeidsoppgaver

 • Vi tilbyr målrettet og strukturert utdanningsløp til aktuell spesialisering
 • Oppgavene vil veksle mellom sengepost og poliklinikkarbeid ved gastromedisinsk fagområde, samt vakt i akuttmottak
 • Spesialiseringsløpet for leger som ansettes fast innebærer forpliktelse til å gjennomføre strukturert utdanningsløp. Gastromedisinsk avdeling er godkjent som læringsarena for samtlige læringsmål i spesialiteten, men vi pleier å legge til rette for tjeneste hos annet helseforetak/samarbeidsforetak for å få input fra andre fagmiljøer

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og ferdig med LIS 2
 • Kommunikasjon- og samarbeidsevner internt og eksternt
 • Motivert for faglig utvikling
 • Beslutningsevne i en travel hverdag
 • Evne til fleksibilitet
 • Språkkunnskaper i norsk/skandinavisk, muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Godt humør
 • Stort engasjement
 • Evne til å samarbeide i team

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer i et av landets største lokalsykehus
 • Spennende utviklingsmuligheter og tilrettelegging for forskning
 • Dynamisk miljø med korte linjer mellom ledelse og klinikk
 • Jobbing med kontinuerlig forbedringsarbeid hvor dine innspill er svært viktig!
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Ove Johnny Laupstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 915 96 145
Navn: Erik Oskar Christensen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 69 86 00 00
Arbeidssted
Gastromedisinsk avdeling
Kalnesveien 300
1714 Grålum
Søk på stillingen