Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
ViGØR Rehabiliteringssykehus søker overlege i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (FMR), 100% stilling med snarlig tiltredelse.
ViGØR søker en legespesialist innen FMR med faglig interesse og engasjement, og som ønsker å være med i videreutvikling innen rehabilitering.
Legebemanningen består av 2 fulltids overlegestillinger og 2 LIS stillinger. ViGØR har også knyttet til seg revmatolog, nevrolog, kardiolog, onkolog og pediater. 
Arbeidsoppgaver:
Overlegen arbeider tett sammen med LIS og de andre helsefaggruppene i både tverrfaglige team og individuelt i forhold til enkeltpasienter. Overlegene er medisinsk ansvarlig for behandling av pasienter og leder de tverrfaglige teamene. Overlegene har, sammen med FOU-rådet, Kvalitetsrådet og Medisinsk Faglig Rådgiver, ansvar for planlegging og gjennomføring av rehabiliteringsarbeidet ved ViGØR i henhold til den til enhver tid gjeldende avtale med Helse Nord RHF. I tillegg til legeoppgaver, deltar overlegen i pasientundervisning og undervisning/kompetansebygging av øvrig helsefagpersonell.  Overlegen er også ansvarlig for utdanningen av LIS og klinisk undervisning av medisinerstudenter. 
Kvalifikasjoner:
  • Norsk spesialist godkjenning i FMR
  • Søkeren må beherske godt et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig
  • Forskningserfaring /-interesse er ønskelig
Personlige egenskaper:
Vi søker en overlege som er positiv, samarbeidsvillig, ansvarsbevisst,  løsningsorientert, og målbevisst. Søkeren har gode kommunikasjonsevner og interesse for videreutvikling av rehabiliteringsfeltet. I tillegg må søkeren være en aktiv bidragsyter i henhold til ViGØRs visjon og verdier. Det blir lagt vesentlig vekt på søkerens personlige egenskaper.
Vi tilbyr:
  • Spennende arbeidsoppgaver i et bredt tverrfaglig miljø
  • Et utfordrende og engasjerende fagfelt med bred pasientkontakt.
  • Et tett samarbeid mellom overleger, LIS og øvrige helsefaggrupper
  • Muligheter for forskning
  • Et hyggelig arbeidsmiljø
  • Bedriftsbarnehage, gratis parkering, mulighet for personalbolig, personalbading
  • Gratis tilgang til vårt treningsstudio og basseng
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
ViGØR Rehabiliteringssykehus AS
Kontaktpersoner
Navn: Hans Woll
Tittel: Leder for administrasjon og HR
Telefon: 90096194
E-post: hans.woll@vigor.no
Navn: Anneli Kristiansen
Tittel: Leder for medisinsk avdeling
Telefon: 77668802
E-post: anneli.kristiansen@vigor.no
Hjemmeside
Arbeidssted
ViGØR Rehabiliteringssykehus
Conrad Holmboesveg 95
9011 TROMSØ