Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Har du interesse for rehabilitering og ønsker du å jobbe i eit tverrfaglig miljø med fokus på å behandle heile menneske?

Vi har ledig midlertidig stilling for lege i 100 %, med moglegheit for fast tilsetting. Lege som venter på turnus kan også søke. Oppstart etter avtale. 

Vi arbeider tverrfagleg og fagpersonane er fordelt på tverrfaglege team. Faggruppene består av legespesialistar, lege, fysioterapeutar, ergoterapeutar, arbeidskonsulent, sosionom,  idrettspedagogar, klinisk ernæringsfysiolog, logoped og miljøterapeutar. Som lege bidreg du med din spisskompetanse gjennom klinisk praksis og i tverrfaglege vurderingar saman med dei andre profesjonane. Du vil også delta i systematisk fagleg utvikling.

Senteret har eit fagleg samarbeid med fysikalsk medisinsk avdeling ved Nordås/i Helse Bergen og legane deltek fast i internundervisning saman med leger der. Det er vidare gode moglegheiter for deltaking på kurs og vidareutdanningar, i tillegg til strukturert opplegg med internundervisning og kvalitetsutvikling på senteret, samt hospitering ved andre institusjonar.

Arbeidsoppgåver
 • Klinisk arbeid og samarbeid i våre tverrfaglige rehabiliteringsteam
 • Bidra til å styrke ressursar og muligheiter for pasientar med samansette helseutfordringar
 • Medisinske vurderingar
 • Journal- og epikrise arbeid
 • Undervisning, opplæring og veiledning
 • Deltaking i aktivitetar innandørs og utandørs blir oppmuntra
 • Moglegheit til å delta i forsking og utviklingsarbeid
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant erfaring og interesse for tverrfaglig rehabilitering
 • God generell IKT-kompetanse
 • Gode munnlege og skriftlege norsk kunnskapar (C1)
 
Personlige eigenskaper
 • God evne til å arbeide både sjølvstendig og saman med andre
 • Interesse og engasjement for deling av kompetanse, samhandling og samarbeid
 • Blikk for tverrfaglige funksjonsvurderingar
Personlige eigenskapar vil bli tillagt stor vekt. Krav om framlegging av politiattest ved tiltreding av stilling.
 
Vi tilbyr
 • Familievennleg jobb med dagarbeid kl 08-1530, uten vakter og helgearbeid. Senteret er stengt i forbindelse med jul
 • Eit godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegar.
 • Konkurransedyktige løns- og arbeidsvilkår
 • Gode pensjonsordningar
 • Gode velferdstilbod
 • Hjelp til å skaffe bustad
 • Ein arbeidsplass som er sentralt plassert i vakre omgivelser
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Kontaktperson
Navn: Inger Johanne Osland
Tittel: Adm.dir
Telefon: 57737103
E-post: inger.osland@rkhr.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Lege
Send søknad på mail
Arbeidssted
Hauglandsvegen 308
6968 FLEKKE
Søk på stillingen