Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker spesialist i patologi eller lege i spesialisering (LIS) med kort tid igjen til spesialistgodkjenning, som ønsker å
arbeide med diagnostikk og har særlig interesse for cytologi. Som fagansvarlig for
cytologi vil du i tett samarbeid med seksjonsleder og fagbioingeniører ha ansvar for utvikling, kvalitet og pasientsikkerhet i seksjonen. Du vil dermed ha en viktig rolle i arbeidet med å sikre et høyt faglig nivå i den cytologiske diagnostikken, og du vil ha hovedansvar for opplæring i cytologi av leger i spesialisering.

Avdelingen er landets fjerde største patologiavdeling, og utfører histologisk- og cytologisk diagnostikk, samt sykehusobduksjoner og
rettsmedisinsk arbeid. Årlig mottar vi omtrent 36000 vevsundersøkelser, og i 2022 mottok vi
nesten 40000 cytologiske prøver, hvorav ca 85 % cervixprøver, inkludert primær HPV-screening. 15 % klinisk cytologi er fra bryst, thyreoidea, lymfeknuter, spyttkjertler, urin, leddvæske, lunge, pleuravæske og ascites. Vi utfører rikelig med
tilleggsundersøkelser i form av immunhistokjemi, molekylære analyser og
kvantitativ patologi. Ved bruk av celleblokk gjøres også immunhistokjemiske
undersøkelser på cytologiske prøver. 
Avdelingen har omtrent 80 ansatte, hvorav omlag 20 leger, deriblant 6 LIS.  Flere av legene ved avdelingen har cytologisk diagnostikk som en av sine arbeidsoppgaver. Seksjon for cytologi har 9 fag- og spesialbioingeniører. 

I 2022 tok vi i bruk digital teknologi for histologisk diagnostikk, med svært
positive erfaringer. Cytologi er foreløpig ikke digitalisert ved våre avdeling, men er planlagt innført. Digitalisering åpner et hav av teknologiske muligheter
relatert til bildeanalyseringsverktøy og bruk av kunstig intelligens, og vi går
en spennende fremtid i møte!

Avdelingen er en sentral og aktiv del av sykehusets forskningsmiljø, da særlig kreftforskning.
Internt i avdelingen foregår det forskning innenfor flere ulike fagfelt. Vi har
flere leger og andre ansatte med doktorgrad, og tilstreber å legge til rette
for at medarbeidere med særlig interesse for forskning kan få delta i aktuelle
prosjekter. 

Arbeidstid
er dagtid uten vaktarbeid, og det er mulighet for noe fleksibilitet av
arbeidstiden. Mangfold er en styrke, og vi oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. Stavanger og nærliggende områder har mye å by på av natur og kultur, slik at for tilflyttere til regionen ligger alt til rette for trivsel på jobb og privat.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvar for cytologiseksjonen.
 • Hovedansvar for opplæring i cytologi av leger i spesialisering.
 • Bidra i avdelingens møtevirksomhet og internundervisning.
 • Delta i rutinediagnostikk innen både histologi og cytologi.
 • Dersom ønske om det vil deltakelse i obduksjonsvirksomhet og rettsmedisinsk arbeid kunne være mulig. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialist i patologi eller LIS med kort tid igjen til spesialistgodkjenning.
 • Erfaring med cytologisk diagnostikk, fortrinnsvis både cervix- og klinisk cytologi.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå. 

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe systematisk, målrettet og strukturert.
 • Faglig engasjement. 
 • Evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. 

Vi tilbyr

 • Et faglig stimulerende og godt arbeidsmiljø.
 • Gode velferdsordninger.
 • Gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Mulighet for noe fleksibilitet av arbeidstiden.
 • Lønn med tillegg etter gjeldende avtaler. 
 • Tiltredelse etter avtale.

 

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Linda Hatleskog
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 51519355
E-post: linda.hatleskog@sus.no
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for patologi, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image