Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe som fastlege i Bydel Frogner i Oslo kommune?
Bydel Frogner har en ledig hjemmel ved Din Lege AS, som er et stort fastlegekontor sentralt på Frogner i en flott og ærverdig bygning tidligere kalt Røde Kors Klinikk .
Hjemmelen som utlyses har et listetak på 2000 pasienter.

Det er enkel tilgang via både buss og trikk, og det er rikelig med parkeringsmuligheter utenfor klinikken. Bygget er godt tilrettelagt for bevegelseshemmede og har to heiser.

Fastlegekontoret DinLege AS ligger i tredje etasje. Det er store og lyse kontorer med fin takhøyde og vakker utsikt til grøntarealene rundt. Resepsjonen er veldrevet og laboratoriet godt utstyrt. Det er tre rom for kirurgi og gynekologi som muliggjør bred og variert allmennpraksis med hele spekteret av undersøkelser og behandling.

De ni fastlegene ved senteret er alle selvstendig næringsdrivende og bemanningen har vært stabil gjennom mange år. Kontoret er organisert med en daglig leder som avlaster legene ved å ta seg av økonomi og drift.

Det er seks legesekretærer som er ansatt av legene i fellesskap.

Kontoret har organisert en intern legevakt der kollegiet på rundgang dekker ø-hjelp for hverandre. Dette er praktisk fraværsdekning og gir forutsigbarhet og større frihet. Webmed journalsystem med tilknytning til Norsk Helsenett gir god flyt og enkel kommunikasjon med listepasientene.

Den som får tildelt fastlegehjemmelen må selv forhandle med fratredende lege om betingelsene for overtakelse av praksis i tråd med sentrale avtaler fremforhandlet av Den norske legeforening.

Tiltredelse snarlig etter avtale. Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert.


Arbeidsoppgaver
  • Generelle allmennmedisinske oppgaver med listeansvar for pasienter, samt noe deltakelse i drift av kontoret ved behov.
  • Legen kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke offentlige legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjenesten, og/eller migrasjonshelse.
  • Det er pliktig deltakelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten.

Kvalifikasjoner
  • Bestått profesjonsstudium i medisin.
  • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende i helsepersonellregisteret.
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin.
  • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper
Det legges stor vekt på personlig egnethet og at søker har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr
Avlønning i henhold til normaltariffen som selvstendig næringsdrivende.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Frogner
Kontaktpersoner
Navn: Andreas Fismen
Tittel: Fastlege
Telefon: 900 24 204
Navn: Tine Ravlo
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 469 11 323
Arbeidssted
Frederik Stangs gate 13
0264 OSLO
Søk på stillingen