Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Fastlege i Drøbak!
Frogn Kommune har en ledig fastlegehjemmel ved Drøbak legesenter.
Søknadsfrist: 02.10.2023
Frogn Kommune
Frogn kommune har ca 16.000 innbyggere og ligger vakkert til ved Oslofjordens østside, ca. 40 min unna Oslo. Byen Drøbak har kino, gjestehavn, mange hyggelige butikker og kafeer, et yrende kulturliv og fine bademuligheter. Kommunen har også et aktivt idrettslag, full dekning med barnehager, kjøpesenter, golfbane og spennende kulturlandskap.
Det er 13 fastleger i kommunen fordelt på 6 legekontorer. Sykehjem ivaretas av kommunalt ansatte leger. KAD og legevakt er ivaretatt av Follo lokalmedisinske senter i Ski. Legevaktsarbeid er frivillig for våre fastleger.
Om fastlegehjemmelen
Hjemmelen som er ledig har hatt stabil legedekning siden etablering av fastlegeordningen og har 1300 listepasienter i dag. Listetak kan justeres ned eller opp hvis ønskelig. Senteret er en velfungerende og stabil praksis med to fastleger, disse selvstendig næringsdrivende. Tidlig i 2024 slutter begge legene. 
Det er et populært legesenter med god pasienttilgang og egnede lokaler. Senteret kan romme inntil 3 leger ved opprettelse av ny hjemmel. Legesenteret har lokaler sentralt i Dyrløkkeveien 15 med nærhet til kollektivtransport, butikker og boligområder. Det er godt med parkeringsplasser tilknyttet lokalet.
Gode muligheter for spesialisering i allmennmedisin
Frogn Kommune er registrert utdanningsvirksomhet i allmennmedisin. For deg som ikke er ferdig spesialist i allmennmedisin vil det være mulighet for å tegne ALIS-avtale med kommunen. Kommunen søker tilskudd for deg som er i utdanningsløp og følger opp på en god måte.

Arbeidsoppgaver
 • Allmennmedisinske oppgaver som er tillagt fastlege, praksis som selvstendig næringsdrivende.
 • Drift av legesenteret i samarbeid med den andre legen.
 • Deltakelse i kommunalt legevaktsarbeid hvis ønskelig. Det er for tiden ingen tilpliktelse til kommunale medisinske oppgaver.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege, uten begrensninger.
 • Gjennomført turnustjeneste / LIS1/ blir ferdig med LIS1 i månedsskifte august/ september
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering er ønskelig. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin, må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering etter egen avtale med kommunen.
 • Flytende norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
Vi ser etter deg som har:
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og som bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • engasjement for fagfeltet/pasientgruppen og er faglig oppdatert
 • Interesse og evne til å drive legesenter i samarbeid
 • evne til å jobbe strukturert og målrettet, og som kan jobbe selvstendig
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi kan tilby:
 • Oppstart i veletablert legekontor.
 • Egnede lokaler med alt utstyr som man har behov for i en vanlig allmennlegepraksis: lab med vanlige fasiliteter, spirometri, 24 timers BT mulighet, EKG, eget GYN rom og skiftestue.
 • Tilrettelegging og oppfølging for ALIS
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Minst to referanser må oppgis. Skriftlig søknad med CV og referanser sendes innen 02.10.2023.
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonell-loven § 20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Frogn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Maria Nordlander Flatøy
Tittel: Kommunalsjef for Helse og omsorg
Telefon: +4741531410
E-post: maria.flatoy@frogn.kommune.no
Navn: Merete Anine Hvistendahl
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 952 88 013
E-post: merete.hvistendahl@frogn.kommune.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Ledig fastlegehjemmel
Arbeidssted
Drøbak legesengter
Dyrløkkeveien 15
1448 DRØBAK