Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du bli fastlege i et nytt og moderne legesenter uten bekymringer for drift? Ullensaker kommune etablerer et nytt fastlegesenter med fire leger, der legene skal få være leger og konsentrere seg om pasientene, uten å bruke tid på drift av legesenteret. De tre første legene er rekruttert og vi søker etter den fjerde legen til legesenteret.

Legesenteret skal være på Campus Gardermoen, i samme bygning som den interkommunale legevakten og KAD. AHUS Gardemoen, Lovisenberg rehabilitering og Cathinka Guldbergs sykehus er nærmeste nabo. Lokalene er som nye, med romslige kontorer, store vinduer, garderober og spise- og møterom, lokalisert rett ved E6 med kort reisevei til Oslo og omegn.

Her etableres et fremtidsrettet fastlegesenter som kan gi innbyggerne i Ullensaker kommune gode fastlegetjenester, og der legene kan glede seg til å komme på jobb og treffe hyggelige kollegaer og pasienter.

Legene er i full gang med etableringen. De har bestemt seg for å engasjere eksterne aktører til drift, som daglig ledelse, økonomistyring og personalledelse av medarbeiderne. Det er legene i felleskap som legger premissene for hvordan legesenteret driftes av den eksterne aktøren gjennom avtaler som inngås mellom legene og den eksterne aktøren. Legene vil være næringsdrivende og betale en fast månedlig sum basert på listelengde til den eksterne aktøren for drift av legesenteret. Legene vil inngå en intern samarbeidsavtale som omhandler bl.a. fast møtetid hver uke, avtaler for fravær og kollegial fraværsdekning internt på senteret.

Hjemmelen er en nullhjemmel, og det utbetales et grunntilskudd fra oppstart som tilsvarer en pasientliste på 500 pasienter per lege. Legesenteret og kommunen kan legge til rette for annet arbeid som sikrer deg inntekt i oppstartsfasen, som for eksempel flere faste vakter på legevakten. Siden dette er en nullhjemmel, må du ikke betale noe for opparbeidet praksis. Grunntilskudd utbetales frem til du har flere enn 500 pasienter på listen, eller i maksimalt to år.

Det er per i dag ingen ledig listekapasitet hos fastlegene i Ullensaker kommune, og kommunen forventer at pasienttilstrømningen kommer til å øke raskt etter oppstart. Ullensaker kommune tilbyr ALIS-avtale dersom du er under spesialisering, og vi kan tilby deg veiledning av spesialist i allmennmedisin på samme legesenter. Estimert åpningsdato er 1. mars 2024.

Arbeidsoppgaver
  • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
  • Deltagelse i interkommunal legevakt
  • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig, men det er i dag ingen kommunale oppgaver lagt til hjemlene
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Fullført turnus/LIS1
  • Spesialist eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin
  • Du må beherske norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr
  • Deltagelse i etablering av nytt fastlegesenter med fire leger
  • Grunntilskudd/basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende avtale 
  • Ullensaker kommune er registrert utdanningsvirksomhet i allmennmedisin, og vi tilbyr ALIS-avtale dersom du er i spesialisering i allmennmedisin. ALIS-avtalen inkluderer blant annet refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II, og praksiskompensasjon i forbindelse med gjennomføring av læringsaktiviteter og veiledning.
I tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven § 20a første ledd, stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse. Vi gjør oppmerksom på at attester ikke skal legges ved søknaden. Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen.

Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktperson
Navn: Anita Jeyananthan
Tittel: Kommuneoverlege 2 / fungerende enhetsleder
Telefon: 47691167
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Ragnar Strøms Veg 10
2067 JESSHEIM
Søk på stillingen