Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du en samfunnsengasjert lege som er, eller ønsker å bli samfunnsmedisiner? Da er vi i Frogn kommune interessert i å høre fra deg!

Vi søker nå etter ny kommuneoverlege i 100% stilling som vil bidra til at Frogn kommune er et sted der helseaspektet ivaretas fra plan til praktisk hverdag.

Om kommuneoverlegerollen i Frogn Kommune
Som kommuneoverlege i Frogn er du kommunens øverste medisinsk faglige rådgiver med et bredt spekter av arbeidsoppgaver i en kommune med veletablert samfunnsmedisinsk arbeid. Kommuneoverlegen har en viktig rolle i arbeidet med fastlegeordningen og miljørettet helsevern.
Kommunens helseområde inkludert samfunnsmedisin er i utvikling og vi ser frem til å finne gode løsninger sammen med deg.

Kommuneoverlegen er organisatorisk plassert i stab til kommunalsjef for Helse og omsorg. Det er ingen klinisk tjeneste knyttet til stillingen.
Arbeidshverdagen vil være variert. Noen av oppgavene er langsiktige og strategiske, mens andre er utløst av fortløpende hendelser. Du vil jobbe både selvstendig og i brede tverrfaglige samarbeid.
Kommuneoverlegenettverk i Follo gir mulighet for dialog og erfaringsutveksling med kommuneoverlegene i våre nabo-kommuner.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig rådgivning til kommunens virksomheter, fra plan til helsetjenester
 • Smittevern med oppgaver iht. smittevernloven med tilhørende forskrifter
 • Miljørettet helsevern
 • Psykisk helsevern, råd og veiledning til tjenestene ved behov, vedtak etter psykisk helsevernloven
 • Kommunal planlegging og arbeid med helseberedskap
 • Fast medlem i kommunens kriseledelse
 • Folkehelsearbeid, herunder bidra til oversiktsarbeid med helsestatistikk og epidemiologi
 • Fagrådgiver for kvalitetsarbeid i kommunens helsetjenester, herunder fastlegetjenesten og smittevern   
 • Gi råd og tilrettelegge for samarbeid med fastlegene, deltagelse i lokalt samarbeidsutvalg (LSU)  
 • Oppfølging av kommunens oppgaver i ny spesialistutdanning, oppfølging av LIS1 og ALIS
 • Bidra til god samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre kommuner
 • Videre utvikling av helse vil kunne medføre andre oppgaver innen det samfunnsmedisinskarbeidsområde
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon (HPR nummer bes oppgitt i søknaden)  
 • Gjennomført LIS 1
 • Spesialist eller lege under spesialisering i samfunnsmedisin
 • Innehavende spesialitet i allmennmedisin teller positivt
 • God kjennskap til kommunal organisering, planarbeid og saksbehandling
 • God kjennskap til oppbygningen av norsk helsevesen og erfaring fra arbeid i norsk kommunehelsetjeneste eller allmennmedisinsk arbeid
 • Erfaring fra helseadministrasjon og rådgivning teller positivt
 • God kjennskap til spesialiseringsløp for leger i samfunnsmedisin og allmennmedisin 
 • God kjennskap til fastlegeordningen 
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne er en forutsetning
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert 
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • God rolleforståelse
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne 
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø med erfarne, kunnskapsrike og engasjerte kolleger   
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver  
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter  
 • Fleksibilitet i organisering av arbeidsdag og oppgaver
 • Deltakelse i faglig nettverk med kommuneoverleger lokalt, regionalt og nasjonalt  
 • Tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin, om du ikke allerede er spesialist 
 • God pensjonsordning gjennom. Offentlig tjenestepensjon er en livslang ytelse. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. Her kan du lese mer informasjon om offentlig tjenestepensjon.
 • Felskibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Frogn kommune
Helse og omsorg
Kontaktpersoner
Navn: Maria Nordlander Flatøy
Tittel: Kommunalsjef for Helse og omsorg
Telefon: +4741531410
E-post: maria.flatoy@frogn.kommune.no
Navn: Merete Anine Nordaas Hvistendahl
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 952 88 013
E-post: merete.hvistendahl@frogn.kommune.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: kommuneoverlege
Arbeidssted
Rådhuset i Drøbak
Rådhusveien 6
1441 DRØBAK
Søk på stillingen