Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi trenger deg. Hematologi skal være et av våre satsingsområder fremover og du har nå mulighet til å være med å påvirke hvordan vi skal utvikle og organisere hematologien ved vårt sykehus. 

Sykehuset Telemark ønsker å bygge opp en stab med dyktige og engasjerte hematologer. Det kommer stadig nye behandlingsmuligheter for pasienter med hematologiske tilstander vi vil derfor forsterke vårt team med flere overleger og LIS. Vil du være med å sikre god pasientbehandling, ha fokus på fagutvikling og støtte opp om gode LIS forløp så er tiden inne for å komme til oss.

Vi legger vekt på at ansatte skal jobbe i team, at man har åpenhet både i det kliniske kollegiet og til ledelse. Vi mener at sammen kan vi få til de gode pasientforløpene og et arbeidsmiljø som gir trygghet og stimulerer til utvikling. Hematologi er et fag som utvikler seg raskt og stiller store krav til den enkelte. Vi ser at det er krevende, men også spennende og gir et mulighetsrom for faglig utvikling. Det er her du/dere kommer inn i bildet, sammen kan vi få til mye.

Avdeling for kreft og blodsykdommer består i dag av sengepost med 18 senger, en omfattende poliklinisk virksomhet og et ambulant palliativt team. Seksjon for hematologi i Skien har ansvar for malign og benign hematologi i tillegg til lymfomer. Vi har samarbeidsavtale med OUS vedrørende behandling av pasienter etter HMAS.

Telemark og Grenland har relativt hyggelige boligpriser, gode oppvekstforhold  for barn og unge og store muligheter for et aktivt fritidsliv både i form av kulturelle tilbud og treningsaktiviteter som feks høyt under taket med et bredt og spennende klatretilbud til alle aldre og nivåer.

Hvis du syntes dette høres spennende ut, ta kontakt, vi vil svært gjerne snakke med deg.

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. 
Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679).


Arbeidsoppgaver

 • Utredning, behandling og oppfølging av alle hematologiske sykdommer og lymfomer.
 • Veiledning/supervisjon av leger i spesialisering.
 • Bidra med intern undervisning og kvalitetsarbeid i avdelingen, bl a utarbeidelse og oppdatering av prosedyrer innen blodsykdommer.
 • Arbeidet er delt mellom poliklinikk/dagavdeling, tilsynsfunksjoner og sengepost.

Kvalifikasjoner

 • Leger med godkjent spesialitet i hematologi eller leger som har kommet langt i utdanningsløpet
 • Interesse og engasjement for utvikling og endring

Personlige egenskaper

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel og positiv.
 • God arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Et aktivt og spennende hematologisk fagmiljø.
 • En avdeling som sykehuset satser på og som i løpet av få år skal inn i nye lokaler godt tilpasset vår virksomhet.
 • Du vil kunne være med å påvirke utviklingen av vår avdeling.  
 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Frode Ramslien
Tittel: Overlege
Telefon: 415 54 079
Navn: Anne Augestad Larsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 901 96 631
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avd. for kreft og blodsykdommer, Sykehuset Telemark HF
Ulefossvegen 55
3710 Skien
Søk på stillingen