Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
 

Vi trenger deg.

Hematologi skal være et satsingsområde fremover og du har nå mulighet til å starte en spennende spesialisering hos oss.

Sykehuset Telemark ønsker å bygge opp en stab med dyktige hematologer og ønsker derfor at akkurat du kommer til intervjue.

Vi vil ta et aktivt ansvar for å utdanne flere hematologer og vil derfor tilstrebe å tilrettelegge slik at tjenesten hos oss blir så god som mulig. Sykehuset Telemark tilbyr deg en tjeneste som dekker store deler av utdanningsløpet i hematologi. Dagstillingen ved avdeling for kreft og blodsykdommer vil ivareta mange av læringsmålene innen både benign og malign hematologi.  Den generelle indremedisinske tjenesten vil kunne gjennomføres ved de ulike fagseksjonene i medisinsk klinikk. Vi har avtale med OUS for å sikre at du kan fullføre hele spesialiseringen din i et forutsigbar løp som kan tilpasses din livssituasjon.

Hematologi er et fag i rask utvikling, det skjer store endringer i både diagnostikk og behandling. Vi vil gi våre pasienter den beste behandling av personale med god kompetanse og ønsker derfor leger som har lyst til å fordype seg, gjerne etter hvert ta en doktorgrad.

Avdeling for kreft og blodsykdommer består i dag av sengepost med 18 senger, en
omfattende poliklinisk virksomhet og et ambulant palliativt team. Seksjon for hematologi i Skien har ansvar for malign og benign hematologi i tillegg til lymfomer. Vi har samarbeidsavtale med OUS vedrørende behandling av pasienter etter HMAS.

Telemark og Grenland har relativt hyggelige boligpriser, gode oppvekstforhold  for barn og unge og store muligheter for et aktivt fritidsliv både i form av kulturelle tilbud og treningsaktiviteter som feks høyt under taket med et bredt og spennende klatretilbud til alle aldre og nivåer.

Hvis du syntes dette høres spennende ut og du ser for deg at hematologi er noe for deg, ta kontakt, vi vil svært gjerne snakke med deg.

 

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. 
Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679).

 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av hematologiske pasienter inkludert lymfompasienter på poliklinikk og sengepost
 • Helgevisittvakt ved avd. for kreft og blodsykdommer 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege/lege med lisens som etter regelverket kan legges til grunn for oppstart i LIS-stilling
 • Ønskelig at deler av LIS 2 indremedisin er gjennomført
 • Må mestre norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Du har god faglig vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kolleger

Vi tilbyr

 • Mulighet for å gjennomføre et godt og tilpasset spesialiseringsforløp
 • Er du engasjert og ønsker en god faglig utvikling, vil det gi mulighet for å være med på internasjonale konferanser 
 • Vi tilbyr dedikerte veiledere med høy faglig kompetanse
 • Et engasjert og godt arbeidsmiljø med kompetente og stolte medarbeidere 
 • Mulighet for individuelle tilpasninger og avtaler.

 

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Lloyd Frode Ramslien
Tittel: Overlege
Telefon: 41554079
Navn: Julijana Illieski
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 98479021
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avd. for kreft og blodsykdommer, Sykehuset Telemark HF
Ulefossveien 55
3710 Skien