Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid er ledig et vikariat i 100 prosent stilling som lege. Arbeidsstedet er for tiden ved Flyktninghelseteamet (FHT), hvor det er behov for lege ut 2024 med mulighet til forlengelse.  

Flyktninghelseteamet er Trondheim kommunes kompetanseteam på migrasjonshelse. Teamet er  tverrfaglig sammensatt med 27 ansatte som består av helsesekretærer, helsesykepleiere, psykiatrisk sykepleiere, familieterapeut, psykologspesialist, jordmor, fysioterapeut, lege og praktisk veiledere. Teamet jobber etter gjeldende lovverk og helsedirektoratets veileder for helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Videre er barnekonvensjonen og menneskerettighetene et viktig fundament og rettesnor i vårt arbeid.

Teamet har lang og bred erfaring med migrasjonshelse og har fokus på å jobbe tverrfaglig, helhetlig og familierettet for å tilby gode og likeverdige tjenester. Forebyggende, stabiliserende og helsefremmende tiltak står sentralt i teamets arbeid.

Teamet er opptatt av å skape trygge og tillitsfulle relasjoner og tar utgangspunkt i ressursene hos den enkelte. Vi er 1.linje helsetjeneste inkludert fastlegekontor for asylsøkere, nybosatte flyktninger og familiegjenforente i Trondheim. Flyktninghelseteamet er også helsestasjon for barn på asylmottaket. Som lege ved Flyktninghelseteamet vil du også ha et ansvar for smittevernarbeid.
Det å ha interesse for og lyst til å jobbe med migrasjonshelse er en viktig personlig egenskap for den som skal ansettes. Det er fra før to leger tilknyttet til FHT, en som jobber 100 prosent og skal ut i utdanningspermisjon, og en som jobber 60 prosent. 

Trondheim kommune er opptatt av at du skal holde deg oppdatert innenfor fagområdet og vil legge til rette for nødvendige kurs som i hovedsak dekkes av arbeidsgiver.

Flyktninghelseteamet holder til i moderne og godt utstyrte lokaler i
Trondheimsporten.

Alle leger som jobber med pasienter i kommunens helsetjenester, må være spesialist eller i spesialisering i allmennmedisin, jfr. kompetanseforskriften av 2017. Som lege i påvente av LIS1 har du mulighet til å jobbe som vikar i ett år.

Det kreves minimum tre referansepersoner som må oppgis i søknaden. Politiattest må forevises før oppstart.

Arbeidsoppgaver
 • Førstegangs helseundersøkelse, med tidlig viderehenvisning
 • Nødvendig helsehjelp og behandling
 • Helsestasjonslege for asylsøkerbarn 0-6 år
 • Tuberkuloseundersøkelser, smittevernarbeid
 • Fastlegefunksjon til de uten fastlege og som er i målgruppen for Flykninghelseteamet

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Ønskelig med spesialist i allmennmedisin
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Komfortabel med bruk av tolketjenesten

Personlige egenskaper
 • Interesse for allmennmedisin
 • Interesse for migrasjonshelse
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og arbeider godt både selvstendig og i team
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Et godt tverrfaglig fagmiljø
 • Dedikerte kolleger
 • Nye og moderne lokaler
 • Fast arbeidstid 08.00 - 15.30
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Thorstein Kaasbøll
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: :92258314
Navn: Gunvor Berg
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92016879
Arbeidssted
Holtermanns veg 70
7031 TRONDHEIM