Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Allmennpsykiatrisk poliklinikk (VOP)

Poliklinikken har 30,5 behandlerårsverk og er inndelt i ulike team som er tverrfaglig sammensatt med psykiater, LIS, psykologspesialister, psykologer og spesialsykepleier. Poliklinikken består av allmennpsykiatriske team, DBT team og ambulerende akutteam (AAT) som behandler et stort spekter av psykiske lidelser med individuelt tilpasset behov for henholdsvis kortere og lengre tids behandling. Poliklinikken har både individual- og gruppebehandling. Poliklinikken er godkjent for å behandle pasienter på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold. Poliklinikken samarbeider godt med de tre øvrige avdelingene innenfor psykisk helsevern ved Betanien sykehus som er: allmennpsykiatrisk døgn, psykosedøgn og psykosepoliklinikk (FACT-team).  

Arbeidsoppgaver

 • Vurdere, diagnostisere og behandle pasienter etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer
 • Ivareta medisinskfaglig ansvar i avdelingen i samarbeid med andre overleger i poliklinikken
 • Veiledning/opplæring til leger i spesialisering
 • Inngå i DPSets  egne bakvaktsordning for overleger
 • Samarbeid med andre sykehusavdelinger, fastleger og kommunale instanser
 • Bidra med fagutvikling og administrativt arbeid
 • Medvirke til et godt arbeidsmiljø 

Kvalifikasjoner

 • Overlege, eller  LIS i avsluttende fase av spesialisering i psykiatri 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø
 • Kunne arbeide selvstendig og ansvarsbevisst
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Engasjement for fagfeltet
 • Opptatt av bidra til et et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende jobb i et trivelig og stabilt arbeidsmiljø preget av engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi har en aktiv personalpolitikk når det gjelder til helse, miljø og sikkerhet. Vi har blant annet avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste, velferdstilbud som gratis treningssenter, eget bedriftsidrettslag og leie av hytte i Alvøen. Vi har videreført IA avtalens vilkår. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse blant våre ansatte. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Det er gode parkeringsmuligheter på eiendommen. Lønn etter avtale.

Mangfoldserklæring
Betanien sykehus ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn eller om du har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Betanien sykehus ønsker å legge til rette for inkluderende rekruttering. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Betanien sykehus AS
Kontaktpersoner
Navn: Thomas Høiseth
Tittel: Poliklinikkleder
Telefon: 959 36 985
E-post: thomas.hoiseth@betaniensykehus.no
Navn: Silje Benedicte Vigsnæs
Tittel: Enhetsleder Psykisk Helsevern
Telefon: 91151958
Arbeidssted
Har du lyst på en stilling på dagtid i et godt faglig og sosialt miljø? Da bør du vurdere denne stillingen!
Vestlundveien 23
5145 FYLLINGSDALEN
Søk på stillingen